Søk i artikler

Vil man kunne koke vann med mindre energi i en vakuumbeholder?

Vil det ha noe å si? Hva er en trykkoker?

Dette vil jo da bli det omvendte av en trykkoker. En trykkoker øker trykket i en beholder, noe som gjør at vannet koker ved en høyere temperatur.

Alle væsker fordamper ved en viss temperatur, Det som skjer når noe koker er at molekylene (formelenhetene) beveger seg så mye at de har nok energi til å rive seg løs fra væsken og slutte seg til gassene rundt (altså luften). Når en væske har nådd kokepunktet vil all energi gå med til å få væsken til å fordampe, dermed vil ikke temperaturen øke.

Hvilken temperatur som kreves for at en væske skal kunne koke avhenger av noe som heter metningstrykk.

Hvis vi gradvis varmer opp vann i en lukket beholder vil noen vannmolekyler rive seg løs og slutte seg til gassen inni beholderen. Vi får da et damptrykk. Det vil til slutt bli like mange vannmolekyler som forlater væsken som vender tilbake, når dette skjer har vi metningstrykket ved en bestemt temperatur.

Metningstrykket øker med temperaturen, og når metningstrykket er like høyt som luftrykket ute så koker vannet.

Så, hvis man skal ha vann i en beholder som har veldig lavt trykk (for eksempel en vakuumbeholder) vil metningstrykket være veldig lavt, vannet vil da koke veldig fort, men ved utrolig lav temperatur.

Hvis man koker vann på fjellet hvor det er lavere lufttrykk vil vannet koke ved en lavere temperatur, men potetene vil da måtte koke lenger. En trykkoker gjør slik at vannet koker ved rundt 120*C og dermed trenger ikke potetene koke så lenge.

Lik oss på Facebook