Søk i artikler

Veier man mindre på toppen av et fjell?

Er man lettere på et kjempehøyt fjell? Man er lengre unna jorden, vil gravitasjonskraften være mindre? Lenger avstand fra jorden = mindre gravitasjon. Utrolig langt vekk fra jorden er man vektløs. Dette må jo skje gradvis.

Newton utarbeidet fysiske formler for gravitasjonskrefter Det var gjennom disse formlene han kom fram til at akselerasjonen ved HAVOVERFLATEN er 9.81m/s2. Dette betyr at i fritt fall, hvis man ser bort fra luftmotstanden, vil farten øke med 9,81m/s2.

Formelen er som følger F= YMm/r2
Der Y er Newtons gravitasjonskonstant på (6.67* 10^-11M er massen til jorden (eller hvilket som helst annet legeme man vil regne med), m er massen som kraften skal virke på, r er avstanden fra legemets midtpunkt til der man befinner seg; altså midten av jorden og ut til et fjell.

Med et fjell lik 3000 meter, og et menneske på 100 kg vil gravitasjonskreftene på fjellet være 980 N mens på havoverflaten blir den være 981 newton. Tyngdeakselerasjonen blir 9,8 ved 3000 meter og 9,81 ved havoverflaten.

Så, ja, det er en forskjell på gravitasjons kreftene ved havoverflaten og på et fjell og man veier dermed bitte lite granne mindre.

For å illustrere. En høydehopper som har personlig rekord på 2 meter vil kunne øke sin personlige rekord med litt under 4 mm om han hopper på toppen av Mount Everest.

Lik oss på Facebook