Søk i artikler

Kan lemen sprekke?

Er det sant at et lemen kan bli så sint at det faktisk sprekker? Og begår de virkelig kollektivt selvmord?

De fleste kjenner vel til disse to mytene. Men enn hvor stilig påfunn det hadde vært fra naturens side, er nok ikke mytene helt sanne. Men at mytene er inne på noe, kan man godt si.

Hvis du erter et lemen nok, kan lemenet rett og slett dø av stress. Det hisser seg opp så vanvittig at det får slag. Men det sprekker ikke, dessverre. Riktignok skjer dette normalt bare i lemenår. Da er det altfor mange lemen til at alle skal få hvert sitt territorium, og det vil derfor bli mengder med hjemløse lemen som vandrer rundt omkring og ender i slåsskamp etter slåsskamp. Det er altså disse kortluntede hissigproppene du støter på i skisporet, som du kan erte på hjertestans.

Les også: Har dyr humoristisk sans?

Myten om masseselvmord blant lemen er også uriktig. Når det er lemenår, trekker lemenene nedover mot lavlandet, og hoper seg opp ved elvebredder, skrenter og klippekanter. Etterhvert som trengselen blir større, brer panikken seg i lemengjengen, og de presses utfor kanter for å slippe unna. Så noe kollektivt selvmord er det altså ikke snakk om.

Lik oss på Facebook