Søk i artikler

Hvorfor snør det så sjelden i Bergen når det regner så ofte?

I Bergen regner det ofte og det kommer ofte mange millimeter, mens på vinteren når det er under null grader snør det relativt sjelden, og ofte i relativt beskjedne mengder. Hvordan har det seg?

For å finne svaret på denne gåten måtte vi sende en mail til meteorologisk institutt der Knut A. Iden var behjelpelig. Han kunne fortelle oss at om når det er kaldt vær og kuldegrader om vinteren i Bergen har det som oftest sammenheng med kald østavind. Vind fra de kalde områdene østpå innebærer som oftest klarvær uten nedbør. Noen ganger kan vi oppleve nord eller nordvestlig vind i kuldeperioder og det er i slike situasjoner vi kan oppleve at det snør.

Værtypene som gir de store nedbørmengdene som kjennetegner Bergen er vest og sørvestlige vinder. Men med dette er luften også så varm at nedbøren kommer som varm nedbør. Siden temperaturen avtar med ca. 0,6 grader per 100 moh. vil denne værtypen føre til snø over en viss høyde. Det har vært nokså utpreget i år idet snømengdene er store i vestlige fjell. Det kan man se hvis man går inn på snødybdekartet på www.senorge.no.

Lik oss på Facebook