-Denne setningen er her kun så vi kan si vi har en grønn profil på nettsiden vår

Søk i artikler

Hvorfor kommer det durelyd når vi kjører over veioppmerkingen på noen veier?

Vi har alle hørt den lyden som kommer når vi krysser veioppmerkingen noen steder, en snodig form for durelyd. Hvorfor kommer denne lyden?

Hvis vi skjønner hva lyd egentlig er kan vi kanskje tenke til oss hvorfor denne lyden kommer. For lyd som øret oppfatter det er kun svingninger i luften. For at vi skal kunne høre disse svingningene må de ligge på en frekvens på mellom 20 Hz til 20 000 Hz. Hz er antall svingninger per sekund, så for å høre en veldig dyp brumlelyd må man klare å flytte luften frem og tilbake minst 20 ganger i sekundet.

De veioppmerkingene som lager lyd er laget tegnet slik:

De vil se ut som oppmerkingen på høyre side er en sammenhengende linje når man kjører fordi man kjører såpass fort som man gjør.

Den gule malingen er såpass tykk at den lager en form for dump, den er sånn ca. 1 cm tykk. Avstanden mellom hver oppmerking er på ca. 5 cm. (dette tipper jeg)

Fordi malingen er såpass tykk vil man oppleve hver malingsflekk som en liten dump. Kjører man så i en viss hastighet vil man passere såpass mange dumper i sekundet at man vil oppleve ristingen som en lyd (eller brumming)

Jeg måtte selvfølgelig regne litt på, og har kommet frem til denne formelen for å finne frekvensen på tonen man hører:
Frekvens= (hastighet i km/t) / (7,2*lengden på streken i meter).

Så hvis man tar utgangspunkt i at man kjører i 80km/h og hver strek er på 5 cm får man en tone som er på 222 Hz, dette er en litt falsk A som er en oktav under kammertonen.

Hvis man vil kunne stemme et instrument etter en kammer A på 440 Hz og hver strek er på 5 cm må man kjøre i 158 km/h.

Lik oss på Facebook