Søk i artikler

Hvorfor gjesper vi?

Vi gjør det når vi kjeder oss og når vi er trøtte. Noen ganger gjør vi det helt uten videre. Noen mener også at gjesping smitter?

Dette fenomenet har fremdeles ingen vitenskapelig forklaring, noe som har sammenheng med gjespingens lave status blant medisinske forskningsområder; kun et fåtall forskere i verden vier sin tid til forskning på gjespingen.

En seiglivet teori om årsaken til gjesping har vært at blodet trenger mer oksygen, eller at det er for mye karbondioksid i blodet. En studie fra 2005 kunne imidlertid ikke dokumentere at gjesping hadde noen effekt på blodets oksygeninnhold.

En nyere teori dreier seg om at gjesping brukes til regulering av kroppstemperatur. En annen teori er at gjesping styres av de samme nevrotransmitterne som påvirker følelser, humør, appetitt og andre fenomener.

Gjesping hører tett sammen med at man strekker ut armer og overkropp. Begge fenomener øker blodtrykket og hjertefrekvensen. I løpet av en gjesp kan pulsen øke med opptil 30 prosent. å kvele en gjesp gir ingen tilfredsstillelse. Det å gape vidåpent og samtidig strekke seg er sentralt for å få en tilfredsstillende gjesp.

Det synes trolig at gjesping forekommer når man har behov for å holde seg våken eller øke konsentrasjonen. Sistnevnte kan forklare hvorfor mange idrettsutøvere gjesper like før konkurranser.

Men en teori som evolusjonsforskere har trua på går ut på at gjesping har med ur-instinktene våre, det at mennesker er flokk dyr krever at vi har omtrent lik døgnrytme, derfor mener man nå at gjesping symboliserer at vi vil ha miljø/tempo skifte, derfor gjesper vi om kvelden fordi vi vil sove og ser helst at andre sover også, og vi gjesper når vi kjeder oss fordi vi gjerne vil gjøre noe annet.

Man kan se at gjesping fortsatt har en funksjon hos dyrene, man ser ofte løver som ligger på savannen og gjesper. Enten vil dem slappe av og vil at de andre skal slappe av, eller så prøver dem å endre sinnsstemningen til de andre løvene for å få dem med på jakt.

Hvis en person gjesper i andres nærvær, vil dette høyst sannsynlig føre til at en annen person gjesper like etter. Ifølge forskning vil 55 prosent av mennesker som har vært vitne til en gjesp, selv gjespe innen fem minutter. Gjesping kan også smitte gjennom telefon, og til og med når man leser om gjesping. ...-ikke sant?

Lik oss på Facebook