Søk i artikler

Hvorfor går krabben sidelengs?

Det ser ganske teit ut. Har det noen hensikt?

Det viser seg ifølge en biologibok fra videregående skole at krabber har så dårlig sanser, spesielt synet, at de trenger en alternativ måte å sanse på. Krabbens bein er fulle av såkalte "bustehår" som fungerer som følere, med disse hårene kan krabben lukte, føle vannstrømninger, høre, og kjenne gjenstander som er veien. Grunnen til at den går sidelengs er fordi da føler den først hvor den går så kroppen kan følge etter. Hvis den tråkker i noen som lukter vondt eller føler strømningene som en fisk lager er det bare å sette i full revers, for en krabbe går like godt den ene veien som den andre.

Den er også regnet som et av vannets mest mobile bunndyr med hard konkurranse fra sjøstjernen.

Lik oss på Facebook