Søk i artikler

Hvorfor fryser vi når vi har feber?

Det er ganske ironisk. Når feberen stiger føler vi at vi fryser. Hvorfor?

Når vi har feber, er det hjernen som setter i gang temperaturøkningen, det som skjer da er at blodkarene i kroppen (spesielt i huden) trekker seg sammen, noen steder får vi sammentrekninger i musklene (sånne skjelvinger man får når man fryser), dette gjør så temperaturen stiger, samtidig som at sammentrekningen i huden gjør at varmetapet blir mindre.

Dette er akkurat den reaksjonen som skjer når vi fryser, derfor oppfatter vi det hele som at vi fryser.

Litt om hvorfor vi får feber: De fleste tilfeller av feber kommer av bakterie infeksjoner, når kroppen møter mikroorganismer som ikke skal være der blir det dannet noe som heter pyrogener. Når pyrogenene når frem til hypothalamus blir det dannet prostaglandin, dette stoffet får temperaturen til å øke. Hypothalamus fungerer som kroppens termostat som viser idealtemperatur. Når den er varmere enn resten av kroppen setter kroppen igang med varmeproduksjonen som er beskrevet ovenfor.

Hvis feberen er konstant vil vi verken fryse eller svette, det er når temperaturen endrer seg at vi merker det. Temperaturen øker > vi føler at vi fryser. Temperaturen synker > vi føler den velkjente svettereaksjonen.

Lik oss på Facebook