Søk i artikler

Hvorfor blir vi svimle?

Det å være svimmel er ingen behagelig opplevelse. Men hva skyldes egentlig svimmelhet?

Kroppen holder balansen hovedsakelig ved hjelp av tre metoder

Synet: Ved å se på kjente objekter vil hjernen regne ut hva som bør være opp eller ned. Hjernen vet at gulv er horisontalt og vegger er loddrette. Dessuten kan man ved hjelp av synet se at man beveger seg, og dermed mister balansen. Sanseinntrykkene fra synet blir derfor brukt i stor grad for å finne balansen. Dette bevises enkelt ved å stå på ett bein og lukke øynene. Det er overaskende vanskelig å holde balansen med øynene igjen.

Huden: Ved å kjenne hvor underlaget trykker, vil også hjernen finne balansen. Hvis man står rett opp og ned og lener seg fram, vil tærne få et større trykk enn hælen. Dermed kan hjernen vite at man ikke er helt i balanse. På samme måte, hvis man ligger på ryggen, vil man kjenne at ryggen er plantet i bakken og at man dermed er i balanse.

Balansenerven: Inne i øret sitter det et lite organ ved navn «labyrinten». Labyrinten har tre bueganger, som ser ut som rør. Disse tre rørene går i hver sin retning. En går i retningen opp og ned, en går i retningen fram og tilbake og den siste går i retningen høyre og venstre. Disse rørene, eller buegangene er fylt med en væske som flyter rundt hvis vi snur på hodet eller sitter på noe i bevegelse. Fordi labyrinten har en buegang parallelt med hver tredimensjonale retning, vil den alltid kunne vite hvilken vei man snur seg.

Svimmelhet

Svimmelhet eller «vertigo» oppstår når disse tre måtene å finne balansen på ikke stemmer overens. Kroppen vet dermed ikke hva den skal tro og man får en følelse av at ting går rundt. Hvis man snurrer rundt og rundt, vil balansenerven være den som skurrer. Væsken inne i buegangene vil være spredt rundt og ikke gi signaler i hytt og pine. Når dette ikke tilsvarer med hva man ser, og hva man føler, oppstår svimmelhet.

En måte å bekjempe svimmelhet på er å legge seg på magen og holde hendene rundt øynene, som om man danner en slags kikkert som ser rett ned i bakken. Det er viktig at denne «kikkerten» skygger for alt lys, slik at man kan lukke opp øynene og kun se svart. Etter bare noen få sekunder i denne stillingen, vil det meste av svimmelheten være borte. Grunnen til at dette fungerer såpass godt er at man har øynene oppe, men siden det er helt mørkt mottar ikke øynene noen signaler. Man har også stor kontaktflate med bakken, slik at kroppen kjenner at den virkelig ligger på fast grunn. Det er dermed lettere å filtrere ut alle feilsignaler som kommer fra balansenerven. Væsken i balansenerven har også svært gode forhold til å renne på plass, da man ligger helt stille.

Det er forresten tre måter å bli svimmel på: Objektiv, hvor det føles som at alt snurrer rundt en. Subjektiv, hvor det føles som om man selv beveger seg, mens alt annet står stille. Og pseudovertigo, hvor man har en følelse av at ting snurrer rundt inne i hodet på en.

Lik oss på Facebook