Søk i artikler

Hvordan fastslo man lysets hastighet?

Lyset går så fort at tradisjonelle målemetoder har problemer med å måle hastigheten. Hvordan klarte man å fastslå lysets hastighet første gangen?

Det var faktisk en danske som første gang målte hastigheten på lys. Ole Christensen Rømer gjorde i 1672 et genialt forsøk. Han observerte solformørkelser på Jupiters måne Io. Han sammenlignet varigheten på en solformørkelse da Jupiter var på vei mot jorda med varigheten på en solformørkelse da Jupiter var på vei fra jorda.

En solformørkelse på Io ser fra jorden ut som om Io "slukker". Når formørkelsen er ferdig "tenner" Io igjen. Hvis Jupiter er på vei bort fra solen vil lyset fra Io, når den blir "tent", bruke lenger tid på å nå jorden fordi den har beveget seg lenger bort fra oss i mellomtiden. Det samme gjelder når den er på vei mot oss. Formørkelsen vil da ha kortere varighet fordi Io er nærmere oss da den "tenner" og lyset bruker dermed kortere tid på å nå jorden.

Når man vet forskjellen på varigheten mellom disse målingene og Jupiters relative hastighet til jorden er det en enkel sak å regne ut lysets hastighet.

Rømers utregning var utrolig nøyaktig til å være gjort på slutten av 1600-tallet. Han regnet ut lysets hastighet til å være 227.000 km/sekund når den i virkeligheten 299.792 km/sekund.

Her ser man hvordan Ole Christensen Rømer observerte en solformørkelse på Jupiters måne Io fra jorden. Legg merke til at selv om månen er formørket like lenge på begge bildene, oppleves formørkelsen som ulik varighet.

Lik oss på Facebook