Søk i artikler

Hvor fort roterer Jorden og kan den stanse opp?

Vil jordkloden stoppe sin rotasjon, og virkninger av dette.

For å finne svar på spørsmål rundt dette er det vel ingen bedre man kan søke hjelp hos enn Knut Jørgen Røed Ødegaard, Ph. D. project: Structure and Evolution of Massive Stars.

Vi tok derfor kontakt med han og stilte følgende spørsmål:
Hvor fort, i kilometer pr time roterer den om man kan måle det fra et tenkt fast punkt?
Roterer jorda saktere og saktere og hvordan kan dette best beskrives?
Hva om (en tenkt situasjon) at jorda stopper opp etterhvert, hva skjer da? vil tyngdekraften endres? vil alt liv dø ut?

Her følger svarene som virket nokså betryggende.

Ved ekvator er rotasjonshastigheten 1660 kilometer i timen. Den avtar mot polene fordi omkretsen der er mindre. Ved polene er hastigheten veldig liten (hele snurren skal fullføres på 24 timer uansett hvor du befinner deg).

På mitt spørsmål om Jorden vil stoppe sin rotasjon noen gang svarer han følgende: Det går litt i rykk og napp, men generelt saktere og saktere. Årsaker er tidevannskreftene fra Månen som bremser Jordens rotasjon. Det dreier seg om hundredels sekunder på 100 år, men blir likevel en del i løpet av flere milliarder år. Om 1 milliard år vil døgnet være 6 timer lengre (jeg har det så travelt at jeg virkelig gleder meg til å få bedre tid :) ). For 3-4 milliarder år siden var døgnet halvparten så langvarig som nå.

Siste spørsmål, og kanskje det som engster folk flest er jo hva skjer om den stopper helt? Her kan herr. Ødegaard berolige oss alle med følgende svar: Rotasjonen vil aldri stoppe, men om den likevel hadde gjort det, ville tyngdekraften fortsatt vært der helt uendret. Derimot ville klimaet fått problemer siden den ene siden av Jorden ville ligget i evig mørke, mens den andre siden ville blitt stekt.

Lik oss på Facebook