Søk i artikler

Hvor er en flamme varmest?

Er en flamme varmest rett over eller ved punktet hvor materialet brenner? Hvor varmt er det egentlig?

Hvis vi tar for oss et stearinlys. Her er det stearinen som er energikilden til flammen. Et vanlig stearinlys brenner med en temperatur på ca. 1.400 °C på det varmeste punktet. Stearinlyset genererer ca. 40 watt i varmeenergi og 13 lumen lys. Til sammenligning lager en typisk 40 watt lyspære ca. 500 lumen lys. 4% av energien til stearinlyset går til å gjøre stearinen til flytende- og til slutt gassform.

Så hvor er flammen varmest? Dette kan man se på fargen. Jo kortere bølgelengde på lyset, jo mer varmeenergi. På norsk: Jo nærmere blåfarge i fargespekteret, jo varmere. Blå er derfor varmest, rød er kaldest.


Ut i fra fargen, kan man se bølgelengden på lys. Jo kortere bølgelengde, jo mer energi, ergo mer varme.

Dette må selvsagt settes på prøve. Prøv å stikk for eksempel en tannpirker inn i de forskjellige stedene på flammen. Du vil da se at tannpirkeren tar fortere fyr på toppen av flammen enn ved kjernen. Hva kan dette skyldes? Stemmer ikke teorien som sier at det er varmest ved kjernen? For å forklare dette må vi se litt på hva som skaper flamme.

En flamme må ha tre bestanddeler for å leve. Brennbart materiale, oksygen og varme. Når en flamme brenner, ekspanderer luften rundt tenningspunktet som en konsekvens av at det blir så varmt. Og på grunn av at det blir så varmt, stiger også luften rundt flammen opp i været. Dette gjør at det hele tiden kommer ferskt oksygen til flammen nedenifra. Så tilbake til spørsmålet om hvorfor tannpirkeren tar fortest fyr på toppen av flammen.

Grunnen til dette er at tannpirkeren på toppen av flammen får mer varme enn tannpirkeren i kjernen. Dette fordi luften er i bevegelse rundt tannpirkeren, ikke fordi det faktisk er varmere her. Stikker man tannpirkeren inn i midten, vil luften der inne være i så lite bevegelse at den kalde tannpirkeren kjøler ned lyset. Lyset må dermed bruke litt lengre tid på å få tilført varme til tannpirkeren. Tannpirkeren man stikker inn i midten, kveler dermed flammen til en grad. Tannpirkeren man stikker inn i toppen av lyset påvirker ikke kjernen av flammen på samme måte og vil dermed ikke påvirke punktet hvor temperaturen blir skapt.

Dette kan illustreres hvis du stikker fingeren inn under rennende varmtvann. Da vil vannet virke varmere enn om du hadde stikket fingeren inn i et glass med vann med samme temperatur. Det blir tilført ny varme hele tiden.

En flamme er altså ca. 1.400 °C ved kjernen og ca. 800 °C ved den ytterste røde kanten.

Lik oss på Facebook