Søk i artikler

Hva er farligst: Frontkollidere, eller krasje i en fjellvegg?

Er det farligere å frontkollidere med en bil i 50km/t eller å dundre inn i en fjellvegg i 50km/t?

Tankeeksperimentet er som følger: Man har valget mellom å

  • kjøre nedover en vei i 50 km/t og frontkollidere med en annen bil som kommer imot med 50 km/t 
  • eller å krasje rett inn i en fjellvegg i 50 km/t. 

Hva er farligst?

Overraskende nok er svaret at dette er like farlig. All intuisjon tilsier at det er farligere å frontkollidere, da hastigheten på en måte blir doblet. Man skulle kanskje tro at en frontkollisjon i 50 km/t tilsvarer en kollisjon i en fjellvegg i 100 km/t.

Hvis vi tar for oss de frontkolliderte bilene, se for deg følgende: Hvis bilene har lik masse, og lik hastighet vil de krasje og kontaktpunktet vil være et stillestående punkt. Se så for deg at før bilene krasjer, tar vi et stort ark og setter på høykant akkurat der bilene treffer hverandre. Bilene krasjer dermed inn i arket, som altså er et stillestående punkt. Hvis man sitter inne i en av bilene vil man oppleve det som om man kolliderer med et ark. Det vil det være det samme hva som er bak arket. Om det skulle være en fjellvegg, eller om det er en bil som kommer i mot i samme hastighet.

Det er tiden fra kjørehastighet til stillestående som avgjør hvor farlig en krasj er. Altså, hvor mange G-krefter man blir påvirket av. Hvis man kjører i 50 km/t og bremser rolig ned til stillestående, vil det gå lang tid fra kjørehastighet til stillestående. Altså, har man blitt påvirket av få G-krefter. Hvis man derimot kjører i 50 km/t og smadrer inn i en fjellvegg, vil det gå veldig kort tid før man står stille. Man får en bråstopp som genererer svært mange G-krefter. Det er disse G-kreftene som dreper deg. Tiden fra 50 km/t til 0 km/t vil være like lang om man krasjer i en motgående bil eller en fjellvegg. Det er derfor akkurat like farlig.

Det er dette Newton beviste med sin 3. lov: "Om to legemer påvirker hverandre, er kraften som virker fra det første legemet på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det andre legemet mot den første." Eller i vårt eksempel: Når to biler frontkolliderer, vil man generere dobbelt så mye energi, men man vil samtidig ha to biler som absorberer energien.

Det bør understrekes at vekten på bilen man kolliderer med har alt å si. Hvis man møter en lastebil, vil man foretrekke en fjellvegg. Lastebilen har mye mer masse enn en bil og man vil ikke lenger ha et stillestående kontaktpunkt. Man vil bli dyttet bakover, og dermed få en relativ hastighet som er høyere enn 50 km/t. Tilsvarende, bare motsatt, gjelder naturligvis hvis man møter noe som veier mindre enn bilen man kjører.

Lik oss på Facebook