Søk i artikler

Hva er egentlig en hestekraft?

Hva er egentlig en hestekraft? Hvor mange hestekrefter har en hest?

Begrepet "hestekrefter" kan vi takke James Watt for. James Watt han er mest kjent i fysikkens verden grunnet hans arbeid med elektrisitet og dampmaskiner.

James Watt hadde laget en ny dampmaskin han ville promotere, men siden folk flest ikke viste hva en dampmaskin var for noe måtte han relatere det til noe kjent, så han dro til gruvene. I gruvene på den tiden (midten av 1700 tallet) brukte man ponnier til å frakte kullet rundt omkring. Han fant ut at en ponni kunne utføre et arbeid på 22 000 fotpund pr minutt, og for å finne ut hva en hest kunne la han bare til 50% og endte opp med 33 000 fotpund pr minutt. En hestekraft er da 33 000 fotpund pr minutt.

10 fotpunds arbeid er når hvis man løfter 1 pund 10 fot opp i luften på ett minutt, eller 10 pund 1 fot opp i luften på ett minutt. En hest kan altså løfte 33 pund 1000 fot på ett minutt.

1 fot = 0,33 meter
1 pund = 0,454 kg
1 britisk HK = 746 Watt
1 metrisk HK = 736 Watt

Hvis man regner om får man at en hestekraft blir et løft på 75 Kg 1 meter opp på 1 sekund.

Et menneske har kun ca. 0,1 hestekraft. En hest derimot har faktisk på det aller meste ca. 15 hestekrefter. Med andre ord bommet James Watt en del.

Lik oss på Facebook