Søk i artikler

Hva er e-stoffer?

E-stoffer er et nummer ala grunnstoffnummer til kjemiske stoffer som blir tilsatt mat.

E-stoff systemet er en internasjonalt utarbeidet tallkode som skal gjøre det enkelt å kjenne igjen et tilsetningsstoff og finne hvilken funksjon den har i en vare.

Det at det står E foran en kode vil si at den er permanent eller midlertidig godkjent i EU og må dermed følge felles EU regler for dette stoffet.

Som et eksempel: E-236 er Maursyre. Det at det er nummer 236 sier oss at det blir brukt som konserveringsmiddel siden det er mellom 200 og 299. Det er nemlig et system i e-stoffene:

E-nummerStoff
E-100 - E-181 Fargestoff
E-200 - E-290 Konserveringsmidler
E-296 - E-333 antioksidanter
E-334 - E-385 Surhetsregulerende midler
E-400 - E-495 Fortykningsmidler
E-500 - E-530 Surhetsregulerende midler
E-535 - E-573 Overflatebehandlingsmidler
E-574 - E-585 Surhetsregulerende midler
E-620 - E-640 Smaksforsterkere
E-900 - E-928 Overflatebehandlingsmidler
E-938 - E-948 Drivgasser
E-950 - E-999 Søtstoffer
E-1100 - E-1105 Enzymer
E-1200 - E-1520 Fortykningsmidler

Men hva er og hvorfor bruker vi tilsetningsstoffer?

Et tilsetningsstoff er både naturlige og syntetiske stoffer (funnet i E-listen) som tilsettes for å endre varens egenskaper, det kan være i form av lukt, holdbarhet, konsistens og/eller utseende. Noen varer trenger tilsetningsstoffer for fremstilling av varen, og disse stoffene blir liggende i endret eller uendret form.

Definisjonen av tilsetningsstoff fant vi som:

"-Ethvert stoff som vanligvis ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv, og som vanligvis ikke brukes som en typisk ingrediens i næringsmidler, uansett om det har næringsverdi eller ikke, men som tilføres næringsmidler på grunn av et teknologisk behov ved fremstillingen, bearbeidingen, pakkingen, transporten eller oppbevaringen, og som fortsatt er tilstede i det ferdige produkt i uendret eller endret form".

Et e-stoff er nødvendigvis ikke farlig, men er ofte et unaturlig stoff som er kunstig puttet i maten. Hvorvidt dette er farlig å få i seg eller ikke velger vi ikke å gå inn på, men matvarene man kjøper i butikken må gjennom strenge krav for å få lov til å selge på markedet. Vi velger derfor å stole såpass på øvre makter at vi mener E-stoffene vi får i oss gjennom mat ikke er farlige i vanlige mengder.

Lik oss på Facebook