Søk i artikler

Hva er den fjerde dimensjon?

Vi lever i en tredimensjonal verden, men det sies at det finnes flere dimensjoner. Hva er dimensjoner og hvordan ser fjerde dimensjon ut?

 

Hva er en dimensjon?

Man kan si at en dimensjon er en opplysning man trenger for å beskrive hvor et objekt befinner seg. Det er en retning. På en dataskjerm for eksempel, har man kun to dimensjoner tilgjengelig. Den er paddeflat. For å beskrive hvor noe på en dataskjerm befinner seg trenger man kun to opplysninger; avstand fra toppen av skjermen og avstand fra siden av skjermen, eller som man også kan kalle det, høyde og bredde. Dermed kan et objekt i en todimensjonal verden ikke ha annet enn høyde og bredde.

Skal man beskrive hvor et objekt i den virkelige verden befinner seg, trenger man tre opplysninger. Hvor det befinner seg i høyderetning, bredderetning og dybderetning. At vi trenger tre opplysninger indikerer dermed at vi befinner oss i en tredimensjonal verden. Objekter her kan eksistere i tre retninger og dermed ha både høyde, bredde og dybde.


3 dimensjoner krever høyde, bredde og dybde for å beskrive hvor noe er.

Det at en dimensjon er en retning, er en sannhet med modifikasjoner. Det riktige blir å si at en dimensjon er en retning som ikke kan beskrives ved hjelp av andre retninger. En skråstrek på en dataskjerm kan ikke sies å være en egen dimensjon, da den kun er et resultat av høyden og bredden. Dimensjoner er retninger som står vinkelrett på hverandre.

Hva med tid, er det en dimensjon?

Tid defineres noen ganger som en fjerde dimensjon. Skal man for eksempel beskrive hvor en flue befinner seg trenger man høyden, bredden, dybden og tiden. Et sekund senere vil fluen befinne seg på et annet sted. Tid er ikke en retning i den forstand, så for å rydde opp i rotet defineres gjerne tid som nulte dimensjon.

Så hva med fjerde dimensjon?

Den fjerde dimensjonen er en lengderetning som står vinkelrett på høyde, bredde og dybde. Med andre ord, er dette umulig å fatte for oss mennesker som er fanget i tre dimensjoner. Men heldigvis kan objekter kaste skygger på lavere dimensjoner. På samme måte som man kan tegne en tredimensjonal terning på et todimensjonalt ark, kan man tegne en firedimensjonal terning i både tre og to dimensjoner.

En firedimensjonal terning kalles et tesseract eller en hyperkube. Filmen under viser en tredimensjonal skygge av en hyperkube hvor "kameraet" snurrer rundt og man ser den fra alle sider. Prøv å forestille deg at hyperkuben står stille uten og "vrenge seg" slik som det kan se ut på filmen. Det er slik den ser ut når man ser den fra forskjellige kanter.


En hyperkube eller et tesseract


Dimensjon null til fire

For å forstå fjerde dimensjon enda bedre, kan det være en idé å se hvordan vi tredimensjonale vesener ser ut for todimensjonale vesener. Filmen under gir en veldig god forklaring og bør sees for å bedre forstå fjerde dimensjon.

Lik oss på Facebook