Søk i artikler

Hva er antimaterie?

Antimaterie er ofte snakket om i moderne fysikk. Det er faktisk ikke så vanskelig å forklare hva det er.

Før man kan forstå hva antimaterie må man forstå hva materie er. For å forstå hva materie er, må vi ta en titt på atomer.

Hvordan er et atom bygget opp?

Et atom har en ganske enkel oppbygning. Den er bygget opp av tre ting; protoner, nøytroner og elektroner. Protonene og nøytronene befinner seg i kjernen, mens elektronene flyr rundt. Protonene er ladet med en positiv spenning, altså pluss, mens elektronene er ladet med negativ ladning, altså minus. Nøytronene er som navnet kanskje tilsier, nøytralt ladet, altså uten ladning. Her snakker vi om elektrisk ladning.

Her er en illustrasjon av et atom. Man ser elektronene (blå) surre rundt, mens protonene (røde) og nøytronene (svarte) danner kjernen.

Slik er alt vi kan ta og se på jorden bygget opp. Alt materie har denne oppbygningen. Positivt kjerneladde atomer med negative elektroner som svirrer rundt.

Antimaterie

Antimaterie er faktisk akkurat det samme som materie slik vi kjenner det. Den eneste forskjellen er at atomene er ladet motsatt. Kjernen er negativ og det ytre er positivt. Man har da nøytroner og antiprotoner i kjernen, mens positroner surrer rundt. Antimaterie har grunnstoffer lik som materie. Man har for eksempel antioksygen eller anti hydrogen eller hva med antigull. Ganske morsomt egentlig... Vel...

Hvor finner man antimaterie?

Man kan være helt sikker på at ikke antimaterie finnes på jorda eller i noe i nærheten en gang. Grunnen til dette er reaksjonen som følger av et møte med materie og antimaterie. Her er vi et stykke inne i Einsteins relativitetsteori, men i korte trekk vil et møte med antimaterie og materie utligne hverandre og bli til ren energi. Fordi de er motsatt ladet går det på en måte i null. Pluss og minus kortslutter på en måte hverandre. Vi kan dermed aldri ta på antimaterie, da det vil slutte å opphøre med en gang vi kommer i kontakt med det, (og det vil den som prøver å ta også). Vi kan derimot ane at det finnes et sted langt ute i galaksen, eller utenfor der igjen. I en galakse som ikke har stort materie som kan utligne antimaterien.

Man regner med at det er en overvekt av materie i rommet. Hvorfor vet man ikke, men det er kanskje like greit, så vi ikke bare blir slukt av en stor antimateriesky og blir til energi alle mann.

Det må presiseres at antimaterie kun er en teori, men den er allmenn akseptert blant forskere, da man har sett spor etter den og matematisk er det nesten nødt til å finnes for at ting skal gå opp.

Lik oss på Facebook