Søk i artikler

Vil en oljebasert varmeovn varme mer effektivt enn for eksempel en vifteovn?

På reklamer for oljebaserte varmeovner som for eksempel DeLonghi sies det at oljebaserte varmeovner er mer kostnadseffektive da de holder lengre på varmen. Stemmer dette?

Energi

Varme er en form for energi. Energi har en betegnelse som heter watt-timer. Når du betaler for strømmen din er det hvor mange watt ganger antall timer du har brukt du betaler for. Man skulle dermed tro at om man bruker en vifteovn som varmer 300 watt eller bruker et oljebasert radiatormonster på 300 watt i likt antall timer, vil det varme like mye. Og det er helt fullstendig korrekt. Watt er watt uansett hvordan man ser på det. 300 watt med varme er 300 watt med varme enten det er gjennom en vifteovn eller en oljebasert sak.

Varme

Det er derimot en forskjell på hvordan disse to ovnene avgir varme. En varmluftsovn vil bli varm i det øyeblikket du slår den på og kald i det øyeblikket du slår den av. En oljebasert radiatorovn vil derimot bruke lengre tid på å bli varm og tilsvarende lengre på å bli kald igjen. Med en oljebasert radiatorovn vil man derfor få en jevnere varme. Noen ganger er dette en fordel, mens andre ganger ikke.

Med andre ord likt strømforbruk på de forskjellige ovnene gir nøyaktig like mye varme. Varmluft; fort varm og fort kald, mens oljeradiator tar det tid å varme opp men holder tilsvarende lengre på varmen.

Plassering

Det man derimot kan spare strøm på er plassering. Ved riktig plassering av varmekilden i en bolig vi man kunne bruke varmen på en mer effektiv måte. Et eksempel er panelovnene man som oftest har gjennom vinduene. Vinduer er store flater. Store kalde flater. Vinduer står for veldig mye varmetap i en bolig. Ved å ha panelovner under vinduene skaper man en "luftvegg" mellom vindusflaten og resten av rommet. Mindre varme lekker ut så man ikke mister så mye varme.

Har man en stort hus med en stor peis, lønner det seg å ha denne inn mot midten. Har man peisen mot en yttervegg vil peisen sende mye varme inn i ytterveggen og ut.

Lik oss på Facebook