Søk i artikler

Hvordan virker pistolen til tvspill?

Hvordan kan en pistol brukt i TV-spill finne ut hvor på skjermen den sikter?

Det er noen forskjellige metoder som er brukt for å finne ut om man treffer eller bommer med en pistol til TV-spill. Helt fra den første kjente som ble brukt til Nintendos Duck hunt til dagens ferskeste brukt i Nintendo Wii. Problemet med pistoler til TV-spill er at en TV har ingen måte å føle om det er et treff eller en bom. En TV viser kun bilder og kan ikke motta noe informasjon fra utsiden. Informasjon om treff/bom må derfor komme fra pistolen. Så hvordan vet pistolen om den treffer eller ikke?

Metode 1 - Duck Hunt

I Duck Hunt som ble gitt ut av Nintendo i 1984, skal man skyte ender som flyt over skjermen. Inne i pistolen sitter det en lysføler. Denne lysføleren kan også måle frekvensen (fargen) på det den blir siktet mot. Det som da faktisk skjer: En and kommer flyvende over skjermen. Man sikter på stakkaren og trykker på avtrekkeren. I det man trykker vil hele skjermbilde forandres til svart. Neste bilde vil også være svart med unntak av anda som vil være hvit. Pistolen mottar dermed 1/24 sekund svart, før 1/24 sekund hvit og vet dermed at den har truffet. Ser den derimot 2/24 sekund svart vil den registrere dette som bom. Det er rett og slett kun farge den ser på.

Dette er vanskelig å se med det blotte øyet fordi det går så fort, men er man klar over det, lar det seg gjøre å se det.

Klikk på bildet for større versjon...

Metode 2 - Time Crisis

Fra metoden over kan man se om man treffer eller bommer på et objekt ut i fra om pistolen ser svart eller hvitt. Det blir derimot verre når man har flere skurker på skjermen av gangen eller at hvor man faktisk treffer har noe å si. Metoden fra Duck Hunt har ikke anelse om hvor på skjermen man traff. Så hvordan løser man dette?

For å forstå denne må man først skjønne litt om hvordan en TV virker. Hvordan den tegner bildet. En vanlig bilderør-TV tegner bilde prikk for prikk, linje for linje. Den starter øverst i venstre hjørne og skriver en og en linje nedover. Før den når bunnen og starter å tegne neste bilde. Dette skjer 50 ganger i sekundet på en 50 Hz tv og 100 ganger i sekundet på en 100 Hz tv.

Når man i Time Crisis trykker på avtrekkeren, vil TV-en tegne alle objektene man sikter etter hvite. Pistolen vil telle millisekundene det tar før akkurat den prikken du sikter på blir hvit. Ut i fra hvor lang tid det tok fra du trykket før faktisk fargen forandret seg i punktet, kan man selvsagt si hvor man siktet.

Klikk på bildet for større versjon...

Metode 3 - Nintendo Wii

Man får et problem med dagens TV-er. Vi snakker da selvsagt om flatskjermer. Plasma og LCD teknologien "tegner" ikke bildet på samme måte. Det vil si med en prikk som tegner linje for linje. Så nei, Time Crisis og lignende spill vil ikke fungere på en slik tv. Hva gjør man da med nye pekerenheter som for eksempel Wiimoten til Nintendo Wii?

Japanerne har løst dette på en smart måte. På toppen av TV-en setter man en "lyskaster". Det er ti forskjellige lys i forskjellige farger. Disse er delt i to grupper på fem med ca. 10 cm mellomrom. Disse diodene lyser infrarødt, slik at man ikke ser det med det blotte øyet. På tuppen av Wiimoten sitter det et 1 megapixel kamera. Dette kameraet ser hvor disse diodene er til en hver tid og kan dermed se hvor Wiimoten peker. Ut i fra avstanden mellom diodene som Wiimoten ser, kan den også regne ut hvor langt unna TV-en den faktisk er. Ganske genialt. Man kan faktisk bruke to stearinlys til å gjøre samme jobben.

Lik oss på Facebook