Søk i artikler

Hvordan refererer man til retninger og posisjoner i verdensrommet?

Når man svever rundt i et romfartøy er det ikke noe opp eller ned eller øst eller vest. Hvordan defineres dermed retninger og posisjoner?

På jorden

På jorden definerer vi posisjoner ut fra et nullpunkt. Nullpunktet i lengdegrader er lengdegraden gjennom Greenwich, mens nullpunktet i breddegrader er ekvator. Når vi da sier at Oslo ligger på 59 grader nord og 10,5 grader øst, mener vi 59 grader nord for ekvator og 10,5 grader øst for Greenwich. Man kan da se hvor man er på kloden. Det man derimot ikke kan se ut ifra et lengde- breddegradsposisjon er hvor høyt man er. Det er antatt at man er ved den høyden hvor geografien tilsier.

I verdensrommet

En posisjon er bare en posisjon i forhold til noe annet. Man kan ikke være "5 km" man må være "5 km fra noe". Dette "noe" er da definert som nullpunktet eller referansepunktet. Er man 5 km hjemmefra er "hjemme" definert som referansepunkt eller nullpunkt. I verdensrommet definerer man nullpunkter ut i fra hva man forholder seg til. Har man for eksempel en satellitt som skal stå statisk over et punkt på kloden, kan man definere dette punktet som nullpunkt og bruke Jordens bredde- og lengdegrader som posisjoneringssystem.

Skal man derimot til månen ville denne metoden fungert dårlig. Som vi alle vet snurrer Jorden en gang rundt hver 24 time, månen snurrer og alt snurrer igjen rundt sola. Jordens lengde- og breddgrader ville derfor blitt forskjøvet hele tiden og alt ville bare blitt kaos. Det man trenger er et nullpunkt som er et "fast" punkt i solsystemet og en fast retning man kan ha grader relativt til. Man trenger en slags solsystems-Greenwich.

Nullpunktet man definerer er Jordens sentrum ved vårjevndøgn og retningen 0 grader definer man som der ekvator krysser Jordens bane rundt solen her også ved vårjevndøgn. Man har nå et fast punkt og en fast retning og kan ut fra dette bruke samme type modell man bruker på jorden med lengdegrader, breddegrader og avstand fra nullpunktet.

Sender man en sonde som går i bane rundt solen, lager man nullpunkt ut av solen, rundt månen er månen nullpunktet osv. osv. Dermed kan man enklest mulig se hvor en ting er i forhold til det den relaterer seg til.

Det filosofiske aspekt

Når jeg skulle skrive denne artikkelen kom jeg på at man ikke kan definere noe nullpunkt i verdensrommet. Det finnes ikke noe "stillestående". En fart er kun en fart i forhold til noe annet. Når en rakett forlater jorden. Hvordan vet man at det er raketten som beveger seg og ikke alt annet? Kan man ikke definere "stillestående" kan man ikke definere avstand man har flyttet på seg. Tid og sted er egentlig to sider av samme sak. Gjelder da dette tid også? Nei, nå gir jeg meg før jeg får hodepine...

Lik oss på Facebook