Søk i artikler

Hvordan høres verden ut for en med cochleaimplantat?

Et cochleaimplantat er et apparat som lar døve mennesker høre. Men hvordan høres verden ut for en som bruker det?

Først, hvordan fungerer øret?

Jo, lyd er som kjent bølger som beveger seg gjennom et medium. Når man snakker vibrerer stemmebåndene. Denne vibrasjonen forplanter seg til luften rundt, og lager dermed lydbølger som går gjennom luften. Disse bølgene treffer øret, som omdanner bølgene tilbake fra bølger til vibrasjoner. Dette skjer i sneglehuset som vi finner inne i øret. Sneglehuset er rett og slett en kanal som blir tynnere og tynnere inn mot midten. Langs veggene i sneglehuset finner vi små hår som vibrerer i takt med de innkommende lydbølgene. Denne vibrasjonen blir så omdannet til elektriske impulser som blir sendt gjennom hørselsnerven til hjernen som tolker det som lyd.

Om en lyd er lys eller mørk bestemmes av hvor i sneglehuset lyden blir tatt opp. Forde sneglehuset er en kanal som blir tynnere og tynnere inn mot midten, vil hårene langs veggene plukke opp forskjellige frekvenser. De dype basslydene blir registrert ytterst i sneglehuset, der kanalen er bredest, mens de lyse lydene blir registrert lengst inn. Et menneskeøre kan oppfatte lyder fra 20 til 20.000 Hz. Altså fra den dypeste basslyd hvor sneglehuset oppfatter 20 vibrasjoner i sekundet, til den lyseste pipelyd hvor hårene i sneglehuset vibrerer 20.000 ganger i sekundet.

Et filmklipp som forklarer hvordan øret fungerer.

Cochleaimplantat

Hvis man har problemer med innerøret kan man bruke et såkalt cochleaimplantat for å simulere jobben sneglehuset ellers skulle gjort, slik at hvis forholdene er rette, kan en døv person faktisk få tilbake hørselen. Rette forhold betyr blant annet at personen må ha en fungerende hørselsnerve.

Et cochleaimplantat mottar lyd via en eller flere mikrofoner og sender det elektriske signalet inn i en samling elektroder som er koblet til hørselsnerven. Elektrodene simulerer dermed jobben sneglehuset ellers ville gjort med å oversette lydbølger til elektriske impulser. Dette høres i og for seg greit ut, men det er særlig én stor utfordring. Sneglehuset er altså kledd med hår som reagerer på forskjellige frekvenser. Det er tusen på tusen av slike hår, som gjør at man kan høre alle lyder mellom 20 og 20.000 Hz. Man har med andre ord en veldig god oppløsning i lydbildet.

De kunstige elektrodene derimot har ikke denne luksusen. I skrivende stund har de aller beste cochleaimplantatene 24 elektroder. Med andre ord, klarer man kun å sende 24 forskjellige frekvenser til hjernen. Måten man kommer rundt dette på er å bruke filtre som tar bort frekvenser som ikke er kritiske. Man fokuserer gjerne lydbilde rundt 80-180 Hz som er området tale ligger i. Med smarte filtre får man dermed oversatt et kontinuerlig lydbilde til 24 gitte frekvenser.

Så til spørsmålet: Hvordan høres det ut for en med cochleaimplantater?

Tale

- BBC-opptak normal
- BBC-opptak hørt gjennom cochleaimplantat

Musikk

- Klassisk musikk normal
- Klassisk musikk hørt gjennom cochleaimplantat

Som man kan høre er det svært vanskelig å høre tale og umulig å høre musikk. En person som får cochleaimplantat vil lære seg til å tolke disse signalene og kunne høre tale uten store problemer. Implantatet er som sagt laget for tale, så musikk blir vanskeligere. Men generelt er det en fordel om man har hørt tidligere. Det er også en fordel om man kan få et slikt implantat i tidlig alder.

Reaksjonene til folk som hører for første gang

På Youtube ligger det en del videoklipp av folk som hører for første gang i sitt liv. Det blir beskrevet som en eksplosjon i hodet. Akkurat som en del av hjernen våkner til liv. Det er visst som en følelse ulikt alt annet. To av våre favoritter kan nytes under.

En 8 måneder gammel baby hører for første gang i sitt liv


En 29 år gammel dame hører for første gang i sitt liv

Lik oss på Facebook