Søk i artikler

Hvor langt kan en datamaskin telle?

Er det en øvre grense for hvor langt en datamaskin kan telle eller kan den rett og slett bare telle evig?

Det er faktisk en øvre grense for hvor langt en datamaskin kan telle. Dette er naturligvis utrolig høyt. Vi skal komme litt nærmere inn på hvor usannsynlig høyt dette tallet er.

De aller fleste datamaskiner folk har i dag kjører på såkalt 32 bit. Dette sier noe om hvor mange adresser i minnet datamaskinen kan bruke. Det definerer også hvor høyt datamaskinen kan telle på vanlig primitiv måte.

En 32 bit datamaskin kan telle til 232. Dvs 2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2*2 = 4.294.967.296

4.294.967.296 er ikke så veldig mye. Man skulle tro man fikk bruk for å regne med høyere tall rett som det var. Og det stemmer. Dette er så klart mulig, men da gjøres det ikke lenger på primitivt nivå. Utregningen må dermed skje gjennom et program som gjør utregningen tregere. Men selv dette eventuelle programmet har begrensinger.

Som sagt over kan ikke 32bit datamaskin ikke ha evig med minne. Maks minne er 4.294.967.295 byte med minne. Med andre ord 4 Gigabyte med minne. Datamaskinen kan da heller ikke telle høyere enn minnet klarer å lagre. Tallet vi da snakker om er så stort at vi ikke en gang skal prøve å skrive det. Det er altså et tall det vil ta 4 Gb å lagre. Med andre ord usannsynlig stort!

Men selv ikke her stopper datamaskinens tellekraft. Den kan jo tømme minnet og skrive til harddisk. Så i teorien kan en maskin telle så høyt man har harddiskplass til.

For å oppsummere:
Primitivt kan en 32bit datamaskin telle til: 4.294.967.296
Ved hjelp av et program kan det så og si telle evig, eller så lenge man har harddiskplass.

Lik oss på Facebook