Søk i artikler

Hvem styrer klokken?

Er det en overmakt som sier hva tiden er til en hver tid? Hvem har makt over tiden?

Etter å ha surfet nettet etter mulige forklaringer på dette spørsmålet kom vi fram til at vi alle skal være glad for at vi slipper å styre den prosessen selv. Det å vite hva klokka nøyaktig er, nemlig et veldig omfattende prosjekt!

Som de fleste vet har man delt inn jorden i 24 tidssoner. Disse blir også kalt meridianer, og nullmeridianen er satt til å være GMT (Greenwich Mean Time). Greenwich er en bydel i London. Disse tidssonene blir beregnet ved hjelp av noe som kalles UTC (Coordinated Universal Time). Ved hjelp av UTC beregner man avviket fra tiden som angis ved GMT. UTC beregnes som en middelverdi basert på data fra flere atomur rundt om i verden. I 2003 ble det brukt data fra 260 atomur. Ingen av disse klokkene får angi tiden med mer enn 30 milliardtedels sekund feil per døgn! Det sier seg altså selv at det her er snakk om temmelig heftig utstyr!

I tillegg til dette må man ta hensyn til jordrotasjonen, og man bruker da noe man kaller UT1. Dette er ganske pirkete saker og har egentlig ingen annen funksjon en at de innfører et skuddsekund hvert 3,5 år!

Når det gjelder hvem som bestemmer klokka, så kan vi si at det i Norge er Justervesenet som bidrar med måledata. 

Lik oss på Facebook