Søk i artikler

Hvem fant opp World Wide Web?

Hvem fant opp det vi i dag kjenner som Internett og hvorfor?

Svaret er Tim-Berners Lee.

Dette gjorde kanskje ikke mange noe særlig klokere så vi velger å utdype det litt. Tim-Berners Lee jobbet for CERN på begynnelsen av 1980 årene. Et av hans oppdrag var å utvikle et hypertekstkonsept fra grunnen av. Hypertekst er en strukturert tekstform hvor man kan linke et dokument til et annet. Produktet ble "Enquire". Enquire bruker mye av den samme oppbygningen vi i dag finner i HTML, som er språket nettsider er skrevet i.

HTML ble først definert av Tim-Berners Lee, så videreutviklet av IETF (internet engineering task force). Det IETF gjorde var å endre syntaksen i HTML til å ligne SGML. Nå jobber Tim-Berners Lee for www.w3c.org som pålegger seg ansvaret for å videre standardisere HTML språket og videreutvikle det.

Lik oss på Facebook