Søk i artikler

Hva gjør "loudness"-knappen på forsterkere?

En del forsterkere har en knapp eller bryter hvor man kan skru av og på "loudness". Hva gjør denne mystiske knappen egentlig?

For å forstå loudness-kontrollen må vi først forstå følgende: En lineær reproduksjon, er en hvor forsterkeren reproduserer alle toner i hele frekvensspekteret like mye, når bass- og diskantkontrollene er satt i nøytrale posisjoner, og volumet er lavt. Når du da hører på musikk vil det høres ut som middelfrekvensene er høyere enn resten, fordi øret hører disse frekvensene best opp til et visst lydvolum. Ved høyere volum, derimot, vil øret høre alle frekvensene like godt.

Hvis du da vil høre på musikk på et lavt volum, men allikevel få en god og fyldig lyd, som du får ved høyere volum, er loudness-knappen redningen. Denne knappen får rett og slett forsterkeren til å forsterke bass- og diskantfrekvensene litt ekstra, så ikke lyden blir så fislete og tynn.

Noen velger da å skille mellom objektiv (loudness-knappen av) og fysiologisk (loudness-knappen på) lineær lydreproduksjon.

Lik oss på Facebook