Søk i artikler

Hva er knappen til?

Tastaturet har mange knapper som er mer eller mindre nyttig. Vi har tittet på de litt mindre nyttige.

KnappFunksjon

¤ (Shift + 4) - Generisk valutategn.

Dette tegnet er brukt som valutategn der man ikke har det eksakte valutategnet på gjeldene tastatur. Kan ikke si å ha brukt dette tegnet så alt for mye.

ñ - Tilde.

Om dette tegnet skrives over en bokstav angir det at bokstaven skal leses med muljering eller palatalisering. Palatalisering er det trøndere gjør da de uttaler "mann", "majn". Mye brukt på spansk. Eks. el niño uttales "el ninjo".

Man finner også tilde en del i ordboka, der den markerer at det skal stå noe foran en ending. Eks. en bil, ñen, ñer, ñene.

Videre finner man tilde en del i matematikk og logikk. Man kan bruke den som negasjon. ñx betyr "ikke x". 1ñ10 betyr en til ti. x ñ y betyr at x er ekvivalent med y. Man bruker også ñ som tilnærmet lik da man ikke har dobbel tilde eller bølgete likstrek på tastatur.

Skriver man ñ foran et ord i et Google søk, vil Google også søke på synonymer av ordet.

Tilde brukes også en del i Linux/UNIX.

| (Knapp til venstre for "1") - Pipe

Hovedbruksområdet er vel i Linux/UNIX kommandoer. Man bruker pipe for å sende data fra et program til et annet.

Ellers har den så klart noen matematiske bruksområder. |x| betyr absoluttverdien til x. Man definerer ved hjelp av pipe {x | x < 10} betyr at man definerer x som en mengde mindre enn ti. Man skriver sannsynlighet med pipe. P (X | Y) betyr sannsynligheten for at X hvis Y allerede har inntruffet.

| eller || betyr blant annet i programmeringsspråk "eller". (x10) i Java betyr x mindre enn 5 eller x større enn 10.

{ og } - Krøllparanteser

Brukes mye i programmering for å avgrense en kodebit. Fra {her til }her. Det samme gjelder [ og ] og . Eller brukes de i matte for blant annet å definere verdier og så videre.

SysRq - System Request

Denne knappen henger kun igjen fra gamle dager. Man kunne bruke den som en "avslutt program"-knapp i DOS. Ved tidlige programmer fungerte den også som en slags CTRL-ALT-DEL. På nyere tastatur deler SysRq knapp med Print screen. For å få SysRq på man trykke CTRL+SysRq. Prøv! Det skjer ingen verdens ting!

PrtSc eller Print Screen derimot er høyst nyttig. Den tar et bilde av skjermen din. Man kan trykke Print Screen og lime inn skjermbildet med "lim inn" i for eksempel Word eller Paint.

Alt Gr - Alternate Graphics

Denne knappen var opprinnelig ment som en alternering av bokstaver. Om man trykket "Alt Gr+Q" skrev man Ω og Alt "GR+O" skrev man ø, osv.

Nå har den litt ymse bruksområder og har blitt prøvd faset ut flere ganger, men den kommer alltid tilbake. Alt Gr kan også nåes ved å trykke CTRL+ALT.

NumLock - Numeric Lock

Denne knappen er brukt for å bytte mellom navigering eller tall på det numeriske tastaturet på høyre side av tastaturet. Når Num Lock ikke er trykket fungerer 2,4,6 og 8 som piltaster og 1, 3, 7, 9 og . fungerer som hendholdsvis End, Page Down, Home, Page Up, Insert og Delete.

På et typisk bærbart tastatur fungerer Num Lock for å slå på de numeriske tastene som er delt med bokstavene på høyre side av tastaturet.

Scroll Lock

Denne knappen var opprinnelig ment for å få piltastene til å scrolle vinduet i stedet for å flytte markøren. Dette gjøres i dag av skrollhjul på musa eller page up/ page down. Det er derfor så godt som ingen programmer som i dag bruker Scroll Lock til noe fornuftig.

Microsoft Excel og Lotus Notes derimot bruker Scroll Lock. Når Scroll Lock er aktivert vil man kun bevege seg rund i regnearket uten å flytte markert celle.

Pause/Break

Dette er en knapp som faktisk henger igjen fra telegrafens dager. Nå brukes den ikke lengre til noe nyttig. Den deler knapp med "pause" som blir brukt i de fleste spill som pauseknapp. Den begynte å erstatte "p" eller "esc" som pauseknapp for ca. 10 år siden.

Trykker man den sammen med Windowsknappen får man opp systemegenskaper.

Windowsknappen

Dette er den mest undervurderte knappen på tastaturet. De fleste har fått med seg at den åpner start menyen når du trykker på den, men den gjør også følgende i Windows XP:

Windowsknapp+BREAK Viser systemegenskaper.

Windowsknapp +D Viser skrivebordet.

Windowsknapp +M Minimerer alle vinduer.

Windowsknapp+SHIFT+M Gjenoppretter alle minimerte vinduer.

Windowsknapp+E åpner "min datamaskin".

Windowsknapp+F åpner "søk".

CTRL+Windowsknapp+F Søk etter datamaskiner.

Windowsknapp+F1 Viser Windows hjelp

Windowsknapp+ L Låser maskinen

Windowsknapp+R åpner "kjør".

Windowsknapp+U åpner "Utility Manager".

F1˜F12 - Function Keys

Disse kan konfigureres til diverse ting, men standard Windows oppsett ser slik ut:

F1 Viser hjelpemeny til aktivt program. Står man i skrivebordet eller trykker Windows Knapp+F1 vises windows hjelp.

F2 Brukes til å gi nytt navn til mapper eller filer.
F3 Snarvei til søk. Fungerer i nettleser eller utforsker.

F4 Aktiverer adressebaren til Internet Explorer. ALT+F4 lukker gjeldene program.

F5 Oppdaterer gjeldene vindu.
F6 Blar igjennom de forskjellige delene i gjeldene program.

F7 I Windows har ikke F7 noen standard funksjon. Den kan være brukt av programmer for spesielle

F8 Kan trykkes under oppstart for å komme seg inn i "Safe Mode".

F9 I Windows har ikke F9 noen standard funksjon. Den kan være brukt av programmer for spesielle egenskaper.

F10 I likhet med ALT, aktiverer den menybaren i toppen av programmer. Shift+F10 er det samme som å høyreklikke.

F11 Brukes i noen Windows programmer for å få fullskjermsvisning.

F12 Har ingen standard Windows funksjon, men veldig mange programmer bruker denne for "Lagre Som".

Andre Hendige Snarveier:

 • CTRL+ESC: Vis Start-menyen
 • ALT+TAB: Bytt mellom åpne programmer
 • SKIFT+DEL: Slett elementet permanent (ikke legg i papirkurv)
 • CTRL+C: Kopier
 • CTRL+X: Klipp ut
 • CTRL+V: Lim inn
 • CTRL+Z: Angre
 • CTRL+F: Fet
 • CTRL+U: Understreking
 • CTRL+K: Kursiv
 • SHIFT+høyreklikk: Viser en hurtigmeny med alternative kommandoer
 • SHIFT+dobbeltklikk: Kjører den alternative standardkommandoen (det andre elementet på menyen)
 • ALT+dobbeltklikk: Viser egenskaper
 • ALT+PIL NED: åpner en rullegardinliste
 • SKIFT: Trykk og hold nede SKIFT-tasten mens du setter inn en CD-ROM for å hindre at CD-ROMen kjøres automatisk
 • ALT+ MELLOMROM: Viser hovedvinduets System-meny (fra System-menyen kan du gjenopprette, endre størrelsen på, minimere, maksimere eller lukke vinduer)
 • ALT+- (ALT+bindestrek): Viser System-menyen for underordnet MDI-vindu (fra System-menyen kan du gjenopprette, endre størrelsen på, minimere, maksimere eller lukke det underordnede vinduet)
 • CTRL+TAB: Bytter til det neste underordnede vinduet i et MDI-program.
 • ALT+understreket bokstav på meny: åpner menyen
 • CTRL+F4: Lukker gjeldende MDI-vindu
 • ALT+F6: Bytter mellom flere vinduer i samme program (når for eksempel dialogboksen Søk etter i Notisblokk vises, bytter ALT+F6 mellom dialogboksen Søk etter og hovedvinduet i Notisblokk)
 • ALT+ENTER: Vis egenskapene for merket objekt
 • CTRL Trykk og hold nede CTRL-tasten mens du drar filen til en annen mappe for å kopiere den.
 • CTRL+SHIFT mens du drar filen til skrivebordet eller en mappe for å lage en snarvei.
 • Trykk SKIFT fem ganger: Aktiverer eller deaktiverer Trege taster
 • Trykk og hold nede høyre SKIFT-tast i åtte sekunder: Aktiverer eller deaktiverer Filtertaster
 • Trykk og hold nede NUM LOCK-tasten i fem sekunder: Aktiverer eller deaktiverer Veksletaster
 • Venstre ALT+venstre SKIFT+NUM LOCK: Aktiverer eller deaktiverer Musetaster
 • Venstre ALT+venstre SHIFT+PRINTSCR: Aktiverer og deaktiverer Høykontrast

Lik oss på Facebook