-Denne setningen er her kun så vi kan si vi har en grønn profil på nettsiden vår

Søk i artikler

Hva er forskjellen på en 32bit og en 64bit prosessor?

Vi har alle hørt om 64 bit prosessorer. Hva er fordelen med dette kontra en vanlig 32 bit prosessor?

Hovedsvaret er beskrevet bedre i en annen artikkel, hvor vi skriver hvor langt en datamaskin kan telle. For å ta den kjapt kan en 32 bit maskin telle til 232 og en 64 bit maskin telle til 264.

En 32bit maskin kan telle til 4.294.967.296, mens en 64 bit maskin kan telle til 18.446.744.073.709.551.616.

Dette er praktisk i seg selv med tanke på kun tellingen. Man arbeider til tider med tall over 4.294.967.296 og det er mye enklere å jobbe med dette om man kan gjøre det primitivt, uten masse ekstra programmer.

En annen praktisk ting er at man får regnet med mer nøyaktige tall om man har et 64 bit system. 4,000 000 000 er det mest nøyaktige 4 tallet man kan lage med et 32 bit system. Man kan altså ikke primitivt med et 32 bit system skrive 4,000 000 000 1.

Det at en datamaskin kan telle høyere vil da også si at den kan adressere mer minne. Med andre ord kan man ha mer minne jo høyere bit maskinen har. Et 32 bit system kan faktisk ikke ha mer enn 4Gb med minne (4.294.967.296 byte), mens et 64 bit system teoretisk kan ha 18.446.744.073 GB med minne. Eller litt over 18 exa-byte med minne.

Men hvorfor har dette så mye å si for deg rent ytelsesmessig. Her ligger en del av svaret i programkoden. Antall bit begrenser hvor store programdeler man har lov til å skrive. Uten å bli for teknisk kan man forklare dette med at man har lov til å sende større pakker med kode til prosessoren av gangen. Det går mye raskere å behandle få store kode pakker enn mange små. Man sparer også data veiene mellom minne og prosessor og andre deler av maskinen. Dette kalles bus-en på maskinen.

Uten å komme for mye inn på teknisk data her også betyr det i hovedsak at man kan sende raskere og mer data mellom de forskjellige komponentene i maskinen.

Man får med et 64 bit system et raskere og mer effektivt system. Så hvorfor ikke bare kjøre på og lage 128 bit system eller et 256 bit system. Svaret er: Hvorfor? Hva er vitsen? Har man tilgang til 18 exa- byte med minne og mulighet for å skrive så store kodeblokker i programmene som man kan med et 64 bit system, har man per dags dato ikke bruk for mer.

Lik oss på Facebook