Søk i artikler

Hva betyr bit-betegnelsen i en kryptering?

Hvor kraftig en kryptering er blir ofte målt i et antall bit. Hva betyr dette?

Det å lage en kryptering av digital data er ingen lett oppgave. Man får hele tiden kraftigere og kraftigere maskiner som gjør at man kan bla gjennom fler og fler kombinasjoner og dermed bryte krypteringsnøkkelen. Når man krypterer noe jobber man på bitnivå. Det vil si at man ser på 1-ere og 0-er. Ved å gjøre dette, skaper man ikke bare flere kombinasjoner om man skal kryptere tekst, men man gjør så krypteringsalgoritmen også kan brukes på andre ting enn tekst.

2128

Fordi man jobber på bitnivå måler man sikkerheten i et antall bit. En kryptering kan for eksempel være 128 bit. Det dette rett og slett betyr er at det finnes 2128 forskjellige kombinasjoner, eller 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 770 000 000 (litt over 340 sekstillioner) kombinasjoner. Med andre ord, et latterlig høyt tall. Selv med kraftige datamaskiner vil det ta utrolig lang tid å finne krypteringsnøkkelen til en 128 bit kryptering om man prøver med alle mulige kombinasjoner. I dag ansees 128 bit kryptering å være kraftig når det kommer til privat bruk. Krypterer man et trådløst nett for eksempel har man vanligvis 64 eller 128 bit kryptering. I kommersielt bruk er det ikke uvanlig med 512 bit og høyere kryptering. Regner man på dette blir man svimmel.

Det å prøve med alle mulige kombinasjoner kalles "Brute Force" på "fagspråket". Man har derfor ofte et triks. Man benytter en "ordbok", som er en fil med forhåndsdefinerte ord. Dette korter selvsagt ned tiden det tar å prøve kombinasjoner, men om man har en nøkkel som ikke står i "ordboken" vil man selvsagt ikke klare å finne det.

Lik oss på Facebook