Søk i artikler

Hva definerer en evighetsmaskin?

En maskin som leverer mere energi enn det som trengs for å drive denne, og vil en slik virke?

En evighetsmaskin defineres slik: En maskin/bevegelig innretning som leverer mere energi enn det som kreves for å starte og å holde maskinen i gang. Maskinen skal også konstrueres slik at vedlikeholdskostnader / intervaller aldri overstiger det man kan få ut av denne i form av for eksempel energi til drift av biler/strøm til hus osv. osv.

En slik maskin er foreløpig ikke laget, og for i det hele tatt å ha en mikroskopisk mulighet for å lage noe slikt må dagens superledere (ledere av strøm med null lekkasje underveis til mottaker), bli enormt forbedret. Superledere krever ekstrem kulde for å fungere optimalt og det kreves masse energi for å skape denne kulden. Alle evighetsmaskiner som til dags dato er fremvist har nok vært basert på litt juks med ekstra energitilførsel for at de ikke skal stoppe etterhvert.

Lik oss på Facebook