Søk i artikler

Hvor kommer ordet "FUCK" fra?

Hvor kommer dette ordet fra?

Ordet er det egentlig ingen som har noe helt klart svar på hvor kommer fra. Det er mange historier og teorier på området. En versjon av hvor ordet kommer fra er som følger:

Ordet stammer fra midten av 1300 tallet. Rundt denne tiden hersket svartedauden rundt i verden. På denne tiden var det, ikke overraskende, svært lavt folketall i Storbritannia. Kongen sendte da ut en ordre om at folk måtte jobbe for å øke folketallet.

Ordren lød: "Fornicate Under the Command of the King". Altså FUCK.

Lik oss på Facebook