Søk i artikler

Hva er forskjellen på elv og bekk?

Hvor går skillet mellom en elv og en bekk? Hva definerer dem?

Sitert fra ordbok:

elv: "naturlig strøm av vann som renner i et far til havet el. til en innsjø, el. som renner sammen med en annen elv".

bekk: "lite, naturlig vassfar, jf elv b-en sildrer, klukker / mange b-er små gjør en stor å / gå over b-en etter vann gå langt bort etter noe som er nær ved; løse et problem unødig tungvint".

Ved å se på ordtaket, mange bekker små gjør en stor å vil man tenke seg at en elv er når flere bekker renner sammen, men ut fra ordboken ser det også ut til at det er et kriterie at den skal munne ut i et hav.

Lik oss på Facebook