Søk i artikler

Spill

Trafikkskilt

Start
Start på nytt
Highscore
Statistikk
Finn:

Spill: Trafikkskilt

3 2 1
Tid:
Spørsmål:
feil:
Stopp Enkeltsporet jernbane Flersporet jernbane Fare for rundkjøring Planovergang med bom Avstandsskilt planovergang Farlige svinger Fare for tunnel Farlig veiskulder Fare for ugjevn vei Fare for smalere vei Fare for kø Forkjørsvei Møtende kjørende har vikeplikt Forkjørskryss Vikeplikt Annen fare Forbudt for alle kjøretøy Innkjøring forbudt Forbikjøring forbudt Parkering forbudt Stans forbudt Slutt på særskilt fartsgrense Forbikjøring forbudt med lastebil Påbudt kjøreretning Motortrafikkvei Motorvei Sambruksfelt Gangvei Sykkelvei Toalettømmeanlegg Vikeplikt ovenfor møtende kjørende Retningsmarkering Kantstolpe Tunnelmarkering Enveiskjøring
Gratulerer!
Din tid:
Antall feil:
Skriv inn navnet ditt for å komme på highscore-listen:
[x]

Highscore

  • Beste noensinne
  • Beste siste 30 dager
  • Beste siste døgn
# Navn Tid feil
# Navn Tid feil
1 Malene 1:36.710 0
2 xxxx 1:55.762 0
3 xxxx 3:38.353 3
4 Malene 2:32.574 4
5 4:28.896 15
6 4:28.896 15
7 4:28.896 15
# Navn Tid feil
1 Stine 0:50.183 0
2 0:50.823 0
3 0:51.553 0
4 0:51.811 0
5 0:51.835 0
6 0:51.937 0
7 0:52.188 0
8 0:52.416 0
9 0:52.554 0
10 0:52.886 0
[x]

Statistikk

  • Dette er folk dårligst på
  • Dette er folk best på
# Element Feilklikk snitt Tid snitt
1 Sykkelvei 0,021 3.97 sekunder
2 Stopp 0,034 2.87 sekunder
3 Fare for tunnel 0,044 3.78 sekunder
4 Forbikjøring forbudt med lastebil 0,058 68.92 sekunder
5 Fare for rundkjøring 0,078 6.61 sekunder
6 Gangvei 0,101 4.43 sekunder
7 Toalettømmeanlegg 0,110 4.79 sekunder
8 Fare for smalere vei 0,116 4.59 sekunder
9 Fare for kø 0,136 4.01 sekunder
10 Farlige svinger 0,172 5.21 sekunder
# Element Feilklikk snitt Tid snitt
1 Retningsmarkering 1,249 10.56 sekunder
2 Tunnelmarkering 1,019 10.72 sekunder
3 Sambruksfelt 0,972 9.40 sekunder
4 Avstandsskilt planovergang 0,908 11.15 sekunder
5 Enveiskjøring 0,841 8.77 sekunder
6 Forkjørskryss 0,642 8.90 sekunder
7 Vikeplikt ovenfor møtende kjørende 0,634 8.94 sekunder
8 Påbudt kjøreretning 0,625 7.34 sekunder
9 Forbudt for alle kjøretøy 0,589 7.59 sekunder
10 Planovergang med bom 0,578 7.89 sekunder

Vi samler anonym statistikk på alle klikk som blir gjort i spillene på HvaForNo. Dermed kan vi vise gjennomsnittlig antall feilklikk man har før man treffer riktig element, samt hvor lang tid man faktisk bruker på å klikke på hvert element.

Vikeplikt Stopp Forkjørsvei Forkjørskryss Vikeplikt_ovenfor_møtende_kjørende Møtende_kjørende_har_vikeplikt Toalettømmeanlegg Påbudt_kjøreretning Motorvei Motortrafikkvei Sambruksfelt Gangvei Sykkelvei Farlige_svinger Fare_for_smalere_vei Fare_for_ugjevn_vei Farlig_veiskulder Fare_for_tunnel Fare_for_rundkjøring Planovergang_med_bom Avstandsskilt_planovergang Enkeltsporet_jernbane Flersporet_jernbane Fare_for_kø Annen_fare Innkjøring_forbudt Forbudt_for_alle_kjøretøy Forbikjøring_forbudt Forbikjøring_forbudt_med_lastebil Slutt_på_særskilt_fartsgrense Stans_forbudt Parkering_forbudt Retningsmarkering Tunnelmarkering Kantstolpe Enveiskjøring

Kommentarer