Søk i artikler

System for telefonnummerene

Hvordan er egentlig systemet med telefonnumre bygd opp? Hva er "jobben" til de forskjellige plasseringene i nummeret? Rett og slett hvorfor er de som de er?

Vi prøvde først åpenbare kilder som Telenor uten hell. Vi måtte til slutt ty til norsk Telemuseum hvor en meget hyggelig Arve M Nordsveen kunne gi oss følgende svar:

Den beste måten å forklare dette på er å gå tilbake til det analoge systemet hvor numrene tilsvarte en posisjon i sentralen.

Eks. Jeg ringer fra jobben i Oslo til mitt private nummer på Breiskallen. Dette var da 061 88267. Ved å slå 0 kom jeg til Oslo fjernsentral, ved å slå 61 kom jeg til Gjøvik fjernsentral. Ved å slå 88 kom jeg til Breiskallen lokalsentral, bi sentral under Gjøvik, ved å slå 267 kom jeg til min egen telefon. I 1993 ble sentralene bygget om slik att alle måtte slå 8 siffer uansett. Gjøvik fikk da 611.

Systemet bygger på de 2 eller 3 første sifrene som retningsnummer. For Oslo er dette 22, for Bergen 55, for Drammen 32, for Fredrikstad 69 for Hamar 625, for Ringsaker 623. De to neste sifrene er lokalsentralen innenfor distriktet eller bydelssentralen. Her står Breiskallen ved Gjøvik for 88 og 86, Kastad ved Gjøvik for 87, Raufoss ved Gjøvik for 90 og 92, Frogner i Oslo for 44 og 56, Holmlia i Oslo for 66.

De neste sifrene kan først være et mellomledd i sentralen, mens de tre siste er det endelige telefonnummeret.

Etter at digitaliseringen kom, sluttført i 1997, er ikke numrene bunnet opp mot posisjoner i sentralen. Da går det på posisjonsnummer og en kan legge et hvilket som helst telefonnummer inn på posisjonen. Dermed kan en få med seg telefonnummeret når en flytter. Men av praktiske hensyn har en beholdt retningsnumrene fra 1993.

Nummersystemet er delt opp slik:

FraTilReservasjon
00 Internasjonal Prefiks
01 Reservert for fremtidige endringer
02000 09999 5-sifrede stedsuavhengige nummer
100 189 Standardiserte spesialnummer
190 199 Tilbyderspesifikke spesialnummer
20 00 00 00 39 99 99 99 8-sifrede geografiske nummer
400 00 000 499 99 999 8-sifrede nummer for landmobile tjenester
50 00 00 00 79 99 99 99 8-sifrede geografiske nummer
800 00 000 899 99 999 8-sifrede stedsuavhengige nummer
900 00 000 999 99 999 8-sifrede nummer for landmobile tjenester

Ellers er systemet slik at grovt sett blir det høyere retningsnumre, jo lengre nord man kommer. Den detaljerte planen kan lastes ned her.

Lik oss på Facebook