Søk i artikler

Må man ha postkasse?

Er det noe eller noen som krever at man har en postkasse? Har man lov til å bare skru den ned? Det er jo ikke som om noen kan sende deg et sint brev og be deg sette den opp igjen.

Postkassen blir mindre og mindre brukt. Selv har jeg en daglig rutine på å gå i postkassen, hente opp en bunke reklame (selv om jeg har lapp om at jeg ikke ønsker uadressert post) som jeg putter i papirdunken uten å en gang se på det. Hver dag. Det hele virker så ufattelig unødvendig og ikke minst skadelig for miljøet.

Så en dag begynte jeg å tenke. Trenger man egentlig postkassen? Og er man pliktig å ha en postkasse i det hele tatt? Med digipost, efaktura, elektroniske hentelapper, altinn og alle de andre tjenestene vi i dag har, burde det jo være uproblematisk å ikke ha postkasse.

For å få svar på spørsmålet måtte vi gå noen runder med Posten Norge. Det viser seg at ingen helt klarer (eller tør) å gi oss svar på dette. Helt til vi får snakke med Postens presseansvarlig. Her blir vi fortalt at man plikter ikke på noen måte å ha postkasse. Og man står fritt til å skru den ned fra veggen. Men - og selvfølgelig er det et "men".

Selv om man ikke plikter å ha postkasse, har man på en eller annen måte ansvar for å motta egen post. Altså, hvis politiet, skattemyndighetene eller andre sender deg et brev som du da ikke får, er du selv ansvarlig for at du ikke svarer, møter opp, betaler eller hva som nå står i brevet. Så man plikter ikke å ha postkasse, men man har ansvar for å motta post. – merkelig nok.

Dette blir nok praktisert litt forskjellig. Brev som er sendt til en postkasse som ikke finnes blir returnert til senderen. Er ikke brevet markert med noen sender, blir brevet lagt på postkontoret for en stund. I praksis vil jeg tro det fungerer slik: Alle ting som er av betydning har en avsenderadresse påskrevet. Disse vil bli returnert og senderen vil finne andre måter å komme i kontakt med den postkasseløse mottageren. Alt annet som ikke har avsenderadresse, som i de fleste tilfeller bare er søppel, slipper man å forholde seg til.

Et kompromiss kan være å skaffe seg en postboks. Dette fungerer som en postkasse man ikke har hjemme. Postboks kan ligge på post i butikk eller på et postkontor. Her vil man motta minimalt med reklame, og man står selv fritt til å velge når man skal hente posten.

Det er vel ingen tvil om at postkassen er i ferd med å fases ut. Om dette vil ta 10, 50 eller 100 år er vanskelig å si, men jeg kan ikke se for meg at folk i år 2200 har denne boksen skrudd opp på veggen.

Personlig vurderes det sterkt å bli postkassefri som et eksperiment. Det er nok en person hjemme som vil protestere litt, men det er et overkommelig hinder. Spørsmålet blir uansett «Har jeg baller nok?»

Lik oss på Facebook