Søk i artikler

Lyssignalene i bomstasjonen?

I det man passerer en bomstasjon får du noen lyssignaler servert. Disse er det så klart ingen som skjønner et kvekk av. Hva betyr de?

Det er tre forskjellige tegn man kan få. Grønt plusstegn, gul strek og hvitt plusstegn.

Grønt pluss er grei. Den markerer lovlig passering. Ved autopass-brikke, markerer den også belastet et klipp. Det er imidlertid ikke alle bomringer som har dette lyssignalet. Bomringen i Oslo er en av disse. Lovlig passering markeres da med ingen markering.

Hvitt plusstegn betyr at autopass-avtalen må fornyes. Denne aktiveres enten når du har færre enn 5 klipp igjen, eller når det er noen få dager igjen til avtalen utløper.

Så, til slutt har vi gul strek. Gul strek er den man skal se opp for. Den markerer at man er fotografert for mulig ulovlig passering. Bildet vil da bli sjekket manuelt opp mot bilnumre. Har du passert med en bil du eier og du har autopass, er saken grei. Man vil da bare klippe et klipp. Har du derimot ikke autopass, er det verst for deg. Beste utfall da er å svippe innom en Esso-stasjon og betale angregiro/evt. gjøre dette på nett.

Lik oss på Facebook