Søk i artikler

Kan man hypnotisere noen til å gjøre alt man ber dem om?

Får man full kontroll over individet?

For at noen i det hele tatt skal bli hypnotisert må det eksistere et tillitsforhold mellom pasient og hypnotisør. Hensikten er å få personen til å konsentrere seg og slappe av, slik at han blir mottagelig for påvirkning. Så kan hypnotisøren følge opp med å gjenta enkle oppfordringer i en rolig og rytmisk tone. Hvis det funker synker pasienten ned i en søvnlignende tilstand, og her godtar han hypnotisørens påvirkning. Han faller i transe. Men det er praktisk talt umulig å hypnotisere noen mot deres vilje, og ingen kan gjøre noe han anser for å være galt. Så hvis man skal hypnotisere noen til å utføre mord, trenger man en som ikke synes mord er galt fra før.

Omkring 80 prosent av alle mennesker kan hypnotiseres til en lett transe.

Lik oss på Facebook