Søk i artikler

Hvorfor setter ikke edderkopper seg fast i eget nett?

Et innsekt frykter få ting så mye som et edderkoppnett. Men hvorfor setter ikke edderkoppen seg fast i sitt eget nett?

Man kan dele edderkoppnett i to grupper. De med klister og de uten klister. De med klister fanger byttet, naturlig nok, fordi de setter seg fast i et seigt lim. De uten klister har flere tråder og fanger byttet fordi byttet vikler seg inn i trådene.

Når en edderkopp går i eget nett, er den naturligvis klar over at nettet er der og kan se hver enkelt tråd. Den tråkker derfor veldig varsomt og passer på å kun tråkke på én tråd av gangen. I nett uten klister er dette naturligvis en trygg måte å bevege seg i eget nett på. I nett med klister gjør dette at edderkoppen tråkker i en og en klisterboble. En klisterboble er ikke nok til å sette seg fast i, og den kan enkelt spankulere videre. Hvis en flue flyr inn i et nett, vil den enten vikle seg inn i masse tråder, eller berøre titalls klisterbobler, noe som setter den fast. Fluer og andre flyvende dyr har også en tendens til å få klister på vingene. På vingene skal det utrolig lite klister til før flua bokstavelig talt "sitter i klisteret".

Les også: Hvordan spenner edderkopper nettet fra ett tre til et annet?

Noen edderkopper har en krok nederst på beina som forenkler kunsten å balansere på en tråd av gangen. Myten om at edderkoppen har en slags olje på beina som forhindrer at den setter seg fast er derfor avlivet. Den simpelthen trår varsomt.

Lik oss på Facebook