Søk i artikler

Hvorfor ser våte ting mørkere ut enn tørre ting?

Dette gjelder spesielt klær og asfalt.

Lys kan sees på som bølger (og partikler), men her hjelper det å se på lys som bølger. Når lyset treffer tørt tøy er det hvordan stoffet er behandlet som bestemmer hvordan lyset blir reflektert tilbake, som igjen bestemmer hvilken farge stoffet (legemet) har. Hvis man oppfatter noe som svart blir svært lite lys reflektert tilbake. Ser vi det som hvitt vil det si at omtrent alt lyset som treffet legemet blir reflektert tilbake til øyet.

Når noe blir vått inneholder det selvfølgelig vann eller en annen væske. Vesker gjør at lys brytes på en spesiell måte, man kan enkelt si at lyset blir brutt på en slik måte at mindre lys kommer tilbake til øyet ditt. når mindre lys av det som treffer klærne blir reflektert tilbake til øyet ditt vil du oppfatte klærne som mørkere. Dette er selvfølgelig en forenklet modell, men den holder for å forklare det som skjer i grove trekk uten å trekke inn fotoner, bølgelengder, elektronskall osv.

Lik oss på Facebook