Søk i artikler

Hvorfor har vi gifteringen på høyre hånd?

De aller fleste andre land har gifteringen på venstre hånd, mens i Norge er høyre mest vanlig. Hvorfor det? Og hvorfor akkurat den fjerde fingeren?

Gifteringen er et tegn på at man binder seg til et annet menneske. Den uendelige sirkel symboliserer at man tar denne beslutningen til evig tid. I de aller fleste andre land i verden bærer man gifteringen på venstre hånd, da denne er nærmest «vena amoris», som man i eldre tider mente var en vene som gikk direkte fra ringfingeren på venstre hånd til hjertet. Vena amoris, eller kjærlighetens vene, som det betyr, viser seg å ikke ha noen røtter i virkeligheten. Men den satte allikevel standarden for hvilken hånd og finger man skulle bruke gifteringen på.

I Norge er det vanlig å ha gifteringen på høyre ringfinger. Teorien bak dette går tilbake til kristendommen. I bibelen er det flere eksempler på ringer plassert på høyre hånd. Høyre hånd er hånden med makt og autoritet. Makten kommer til menneskene gjennom Guds høyre hånd: Jesus.

Grunnen til at vi i Norge har den fjerde fingeren som ringfinger sies å stamme fra setningen som gjerne ble sagt når man satte ringen på fingeren: «I faderens, sønnens, og den hellige ånds navn. Amen». Hvor man hoppet på fingrene bortover til man kom til «Amen» og plasserte den på fjerde.

Hvorfor Norge velger å gå egne veier rundt dette er et annet spørsmål. Det har nok noe med når skikken med giftering ble introdusert. Dette skjedde et sted mellom år 1500 og 1700. Altså lenge etter kristendommen var introdusert. Land som adopterte gifteringen tidligere ville derfor ikke sett i bibelen etter hvor man skulle ha ringen.

De gode nyhetene er at det ikke finnes noe gifteringspoliti. Hvis man vil bruke gifteringen på venstre ringfinger, eller venstre tommel, eller gjennom venstre nesebor, står man fritt til å skape sin egen tradisjon.

Lik oss på Facebook