Søk i artikler

Hvorfor flyr man ikke bare rett fram?

Har man flydd til USA har man nok sett på kartet og lurt på hvorfor man ikke bare flyr rett på, men tar en lang omvei om Grønland. Hvorfor det?

Du vet kanskje at Jorden er rund, men allikevel kan det være tungt å faktisk forstå at jorda er rund. I min bransje som pilot, er navigasjon en stor del av faget, og veldig mye av det å kunne navigasjon går på å faktisk forstå at jorden er rund. Jeg har mange ganger fått spørsmålet: «Når man skal fly fra Oslo til New York, hvorfor flyr man ikke bare rett over?»

BIldet over viser hvordan det ville være naturlig for de fleste å tegne raskeste vei mellom Oslo­ og New York. Dette er den letteste veien, det kan vi være enige om, men den korteste ser slik ut:

Vanskelig å forstå? Kanskje lettere om man ser det slik:

I navigasjon skaper dette faktisk en del problemer. Det heter å navigere etter «storsirkelen». I gamle dager hadde man avanserte metoder hvor man hele tiden justerte kursen, slik at man ikke kjørte rett på (den lange veien), men tok snarveien om storsirkelen. Nå til dags har vi GPS-er til slikt, og det å navigere etter storsirkel er blitt veldig mye lettere.

Jorden er forøvrig ikke helt rundt, den klemmes sammen ved polene på grunn av sentrifugalkraften og er derfor ørlittegrann tykkere rundt ekvator kontra rundt ved polene. Om man tar en basketball ville 1/300 del av basketballens tykkelse være det ekstra laget rundt ekvator. Så i all praktisk betydning; Jorden er helt rundt.

Var det slik at Christopher Columbus oppdaget at Jorden er rund? Og var det slik at alle før Columbus har vært redde for at man kan falle utenfor kanten?

Nei, dette er en myte som vi fortsetter og la være en myte gjennom Disney. Menneskene har "alltid” visst at Jorden er rund. Man vet med sikkerhet at Grekerne visste dette for 2500 år siden. Man er også rimelig sikker på at tidligere forsøk med navigering må ha basert seg på at man var klar over at Jorden var rund.

Columbus var derimot uenig med størrelsen. Dette var på hans tid beregnet til en størrelse som stemmer rimelig godt med det vi vet i dag. Columbus derimot mente at Jorden var mindre, og at det derfor lot seg gjøre og seile til India raskere ved å seile rundt mot Vest. Det viste seg at Columbus tok feil, Jorden var akkuratt så rund og stor som Spanjolene allerede visste. Men de fikk Amerika, så alle var vel fornøyd der.

Lik oss på Facebook