Søk i artikler

Hvorfor er golfballen full av kratre?

Hvorfor er golfballen bygget opp på den måten den er? Har det noen praktisk betydning eller er det kun for syns skyld?

En moderne golfball har alltid en overflate bestående av mange "kratre". Det viser seg at en ball med disse kratrene kan bli slått dobbelt så langt som en ball med glatt overflate.

Det som faktisk skjer er at det danner seg en virvel inne i hver grop. Denne virvelen snurrer samme vei som luften som ballen farer gjennom. Virvelvindene inne i gropene ruller på en måte bortover luften.


Ballen uten hull har mye mere turbulens bak seg.

En ball har mellom 300-450 kratre, noen få har rundt 500 men rekorden er på 1070 kratre der 414 av dem er store, mens de resterende 655 er på størrelse med et knappenålshode.

Alle ballprodusenter har summen av kratre som partall bortsett fra et unntak som har 333 kratre.

Lik oss på Facebook