Søk i artikler

Hvorfor dømmes det indirekte frispark?

I fotball kan det dømmes indirekte frispark. Men når dømmer man dette i stedet for vanlig frispark?

Indirekte frispark kan sees på som en "mindre streng" avstraffelse enn et vanlig frispark. Man dømmer indirekte frispark når en forseelse er gjort uten at det har vært kontakt mellom spillere. Eksempler på dette er stygg munnbruk, offside, "farlig spill" eller å hindre en målvakt i å frigjøre ballen fra hendene. Indirekte frispark blir også dømt når en spiller blir utvist av en grunn som ikke umiddelbart gir direkte frispark.

Unntak fra denne regelen er hands og obsruksjon. Disse to forseelsene har ikke nødvendigvis kontakt mellom spillere, men man anser forseelsene som såpass alvorlige at det som regel dømmes direkte frispark i stedet for indirekte som hovedregelen tilsier. I fotball betyr obstruksjon at man stopper en motspiller ved å stille seg i løpsbanen. 

Innenfor sekstenmeteren er det egne regler som gjelder for indirekte frispark. Dette fordi et direkte frispark innenfor sekstenmeteren ville blitt nesten som en straffe, og dermed en for streng avgjørelse. Indirekte frispark innenfor sekstenmeteren kan idømmes hvis målvakten gjør en av fire følgende forseelser:

  • Bruker mer enn seks sekunder når han kontrollerer ballen med hendene før han frigjør den for spill.
  • Berører ballen med hendene igjen etter at han har frigjort den for spill og den ikke er berørt av annen spiller.
  • Tar ballen med hendene etter at den med hensikt er spilt til han fra en medspiller.
  • Tar ballen med hendene etter å ha mottatt den direkte fra et innkast tatt av en medspiller.

Ved et indirekte frispark må ballen være innom to spillere før den kan gå i mål. Den som tar frisparket må dermed sentre til en medspiller før den spilles i mål. Man kan ikke sentre til seg selv. Hvis man bryter denne regelen vil motsatt lag få indirekte frispark.

Ellers er et indirekte frispark som et vanlig frispark i fotball hvor motspillerne må holde minimum 9,15 meters avstand i det ballen blir spilt.

For mer informasjon rundt indirekte frispark kan man lese Norges fotballforbunds regelbok: http://www.fotball.no/Documents/PDF/2009/NFF/spilleregler_11er_fotball.pdf

Lik oss på Facebook