Søk i artikler

Hvordan ser plutonium ut?

På film ser man plutonium som selvlysende grønt, gjerne pulserende. Noen ganger flytende og noen ganger fast. Hvordan ser det egentlig ut?

Plutonium er grunnstoff nummer 94. Det smelter ved 639,4 grader og koker ved 3.228 grader. Man definerer det som et metall. Det er radioaktivt og brukes blant annet i kjernekraftverk og slik ser det ut:

Ingen grønn selvlysende suppe altså. Men, vær ikke skuffet. Når man putter plutonium inn i en kjernereaktor begynner den faktisk å gløde. Riktignok ikke grønt, men blått. Fenomenet kalles «Cherenkov-stråling» og oppstår når elektroner går fortere enn lysets hastighet i et gitt medium og bremses. For å forklare. En kjernereaktor kjøles av vann. Når elektroner frigis i den kjernefysiske reaksjonen, gjør de det nær lysets hastighet. Nærmere bestemt lysets hastighet i vakuum. Lys beveger seg saktere i vann enn det gjør i vakuum, og dermed kan elektronene faktisk fare gjennom vannet fortere enn det lyset klarer i vannet. I det elektronene bremses opp får man altså denne blå gløden.

Her ser man Cherenkov-stråling, som er en effekt skapt av plutonium i en kjernefysisk reaksjon. Man kan dermed si at plutonium kan gløde.

Lik oss på Facebook