Søk i artikler

Hvordan lages dronningbia?

Hva kommer det av at noen bier blir til dronninger mens andre blir arbeidere?

Det finnes tre typer bier: Arbeidere, droner og dronninger. En koloni har som regel bare én dronningbie som gjerne er mor til alle de andre biene i kolonien. En dronningbie gjør ikke stort annet enn å ligge og produsere egg. Den kan faktisk legge opp til 2000 egg hver eneste dag, noe som tilsvarer mer enn dronningens egen vekt!

Eggene blir fraktet til celler i bikuben og fôret noe som heter dronninggelé, som er et stoff biene produserer fra kjertler i halsen. Eggene klekker til larver som vokser til bier. Hannene blir droner, mens hunnene blir arbeidere. Gjennom hele larvestadiet blir de fôret denne dronninggeléen.

Når en dronningbie begynner å bli lite produktiv, vil kolonien bestemme seg for å lage en ny dronning; en erstatter. De tar da en helt vanlig hunnkjønn-larve og legger den i en spesiell celle som er tilpasset dronningbier. Så starter de en overfôring av dronninggelé. Larven skal faktisk ligge å bade i dronninggelé til en hver tid. I dronninggeléen finner vi et protein med det passende navnet "Royalactin". Når en larve ligger å bader i dronninggéle vil den store mengden royalactin aktivere et gen hos bien som gjør at den utvikler seg til en dronningbie i stedet for en arbeider.

Som en bonusopplysning kan vi fortelle at det kun er hunnbiene, altså arbeiderbier, som stikker. Brodden er nemlig et underutviklet eggleggingsrør.

Kilde:

M Kamakura 2011 Nature 473 478.

Lik oss på Facebook