Søk i artikler

Hvordan blir man pave?

Det er sjelden man ser stillingsannonser på pave. Hvordan blir man egentlig leder for katolikkene?

 

 

Paven er faktisk monark av Vatikanstaten i tillegg til øverste leder for den katolske kirke og biskop av Roma. Det betyr faktisk at Paven er blant de få monark-stillingene man kan tilegne seg , og ikke må være født inn i.

Pave kommer av det latinske ordet papa, som betyr far, og det er egentlig bare to offisielle kriterier for å bli pave. Man må være en mann og man må være katolsk. Men det viser seg at det skal litt mer til enn å ha disse to kriteriene huket av. Det fungerer omtrent slik:

  1. Først er man nødt til å bli en katolsk prest.
  2. Så må man bli biskop. (Dette må godkjennes av nåværende pave)
  3. Deretter må man bli kardinal. En kardinal er egentlig bare en biskop med mer ansvar. En del av det utvidede ansvaret er å velge ny pave. Kardinal blir man hvis man utmerker seg tilstrekkelig som vanlig biskop til at Paven utnevner deg.
  4. Som kardinal må man vente til stillingen som pave blir ledig. Dette skjer hvis Paven går av med døden eller resignerer.
  5. Når stillingen som pave blir ledig må man overbevise 2/3 av dine kardinal-likemenn til å stemme på deg.

Kardinalene stemmer over ny pave fire ganger om dagen til man har et 2/3 flertall. Dette kan ta uker, måneder, og i noen tilfeller år. Man stemmer ved å skrive navnet på sin kandidat på en lapp. Når lappene blir talt opp og man ikke har et 2/3 flertall blir stemmesedlene brent med et kjemikal som lager en tykk svart røyk. Når man til slutt har et 2/3 flertall blir stemmesedlene brent uten dette kjemikalet, og man får dermed en hvit røyk. Hvit røyk fra pipen på St. Peters plassen betyr dermed at en ny pave er valgt.

Paven har også bidratt til de norske skjellsordene skrytepave, juksepave og ljugepave.

Lik oss på Facebook