Søk i artikler

Hvor kaldt er kaldtvann i springen?

Hvor kaldt er kaldtvannet fra springen? Varierer det fra sommer til vinter? Og er det vits å sette kaldtvann i kjøleskapet?

Dette varierer, logisk nok, mye med årstidene. Det er også veldig lokalt. Vann kan ha alt fra rett over frysepunktet til opp mot 15 grader.

Vann har den gode egenskapen at det er tyngst ved 4 grader celsius. Ved en stillestående innsjø vil som regel vannet på bunnen holde 4 grader celsius. Drikkevann blir ofte tappet fra bunnen. Bor man nærme drikkevannskilden vil temperaturen ligge på rundt fire grader.

Bor man derimot langt unna drikkevannskilden, vil vannet variere veldig. Hvor dypt røret går, årstid osv. vil påvirke temperaturen.

Det kan virke som at vann som regel er noe høyere enn kjøleskapets 4-5 grader. Svaret blir da ja, det lønner seg å sette kaldtvann i kjøleskapet for å få det enda kaldere.

Lik oss på Facebook