Søk i artikler

Hva er forskjellen på Kongsvinger og Kongsberg?

Hva er forskjellen på Kongsvinger og Kongsberg, egentlig? Begge navnene er ganske like. Hva kan man huske, for å lett skille dem?

Kongsvinger har ca. 17.000 innbyggere, og ligger sør i Hedmark. Kongsberg ligger i Buskerud, vest for Drammen. Kongsberg har ca. 22.000 innbyggere.

For å huske hvilket som er hvem, kan man tenke sånn: KongsBERG, ligger i retning BERGen, mens KongSVinger, ligger i retning SVerige. Om man klarer å huske dét, da.

Lik oss på Facebook