Søk i artikler

Hva er forskjellen på intim-såpe og vanlig såpe?

Er det noen faktisk forskjell, eller er det bare to produkter av samme sak?

Tradisjonell såpe har høy pH-verdi, over syv, og skummer mye. Bakterier trives der det er høy pH-verdi og mye fuktighet. Frisk hud har lav pH-verdi. Der hvor pH-verdien er lav er klimaet så sunt at uønskede bakterier mistrives. De ønskede bakteriene trives i surt miljø, med lav pH-verdi. Den naturlige bakteriefloraen i underlivet danner et forsvarssystem mot infeksjoner. Ulike områder på kroppen har forskjellig pH-verdi, og bruk av vanlig såpe kan forstyrre hudens normale pH-nivå. Dette kan igjen føre til tørr og irritert hud som er lettere mottakelig for uønskede bakterier.

Her kommer vi til forskjellen mellom intim-såpe og vanlig såpe. Intim-såpe har nemlig en lav pH-verdi (rundt 3,5) som matcher underlivets normale pH-nivå. Det er gjerne også tilført "ønskede" bakterier i intim-såpen som bidrar til og styrke underlivets forsvarssystem mot uønskede bakterier og infeksjoner.

Lik oss på Facebook