Søk i artikler

Hva betyr det å betale noen ut av fengsel på kausjon?

På amerikanske filmer ser man ofte at folk betaler seg ut av fengsel på kausjon. Men hva betyr egentlig dette?

I det amerikanske fengselssystemet er det viktig å skille på «jail» og «prison». «Jail» er det vi Norge kaller varetektsfengsling. Altså, de som sitter i «jail» er enda ikke dømt og venter på å komme foran en dommer og få sin straff eller frifinnelse.

Noe av det som skiller amerikansk varetekt fra den norske er lengden man sitter der. I Norge er det et mål å få folk gjennom varetektsperioden så fort som mulig, mens i USA kan man sitte der i lang tid. Man bruker faktisk i mange tilfeller lang tid i varetekten som et middel for å få mildere straff. Man skaper en distanse fra saken i håp om at dommeren skal gi den tiltalte bedre behandling.

I USA, som i resten av den siviliserte verden, er man uskyldig inntil man er dømt skyldig. Alle som er i varetekt eller «jail» er altså, per definisjon, uskyldige, men må leve i uverdige forhold som vanlige fanger, i mange tilfeller i årevis før man blir frikjent eller kommer i fengsel eller «prison».

Hvis man sitter i amerikansk varetekt kan man betale noe som heter kausjon for å slippe ut. Kausjonen er en sum penger man får igjen hvis man returnerer. Dette er gjerne dagen man skal møte dommeren i retten. Størrelsen på kausjonen blir satt ut ifra hvilken inntekt og formue man har, samt eksterne forhold som hvor risikabelt det er at man skal stikke av. Man prøver med andre ord å sette en kausjon som er såpass høy at den siktede faktisk kommer tilbake for å få tilbake pengene sine. Velstående mennesker får derfor skyhøye kausjoner, mens andre kan få lavere.

Ikke alle kan betale seg ut på kausjon. Hvis det er fare for at personen gjentar handlingen han er siktet for, hvis man anser faren for at personen skal stikke av som høy eller hvis det er fare for bevisforspillelse vil man vanligvis ikke tillate at man betaler seg ut mot kausjon.

Hvis man har betalt seg ut på kausjon og fortsatt ikke møter opp til retten, mister man som sagt kausjonssummen. Denne kan «overtas» av såkalte dusørjegere. De kan lovlig pågripe rømlingen og levere han eller henne til domstolen eller myndigheten og få hele eller deler av kausjonen som lønn for strevet.I Norge har vi også denne ordningen nedskrevet i straffeprosessloven §§ 188 – 190, men den brukes ytterst sjeldent. Man prøver heller å gjøre varetektsprosessen så rask og effektiv som mulig.

Lik oss på Facebook