Søk i artikler

Er det mulig å helgardere lotto og tjene på det?

Er det mulig, på spesielle dager og under spesielle omstendigheter, mulig å slå Lotto. Det vil si, helgardere seg?

Teorien går ut på at man kjøper alle mulige rekker og spiller på en dobbel-super-trippel-Jackpot-dag. Julaften eller nyttårsaften er et bra sted å starte. Vi tror altså ja, det er mulig å helgardere seg i tipping.

Hver Lotto-rekke koster tre kroner. Vi, vil anta at man enten har alliert seg med en kommisjonær eller kanskje til og med er en kommisjonær for å få gjennomført planen. Som kommisjonær får man 7% av tippe omsetningen. Med andre ord, koster ikke en Lottorekke tre kroner, men 2,79 kroner.

Så må man ta det alltid så vanskelige spørsmålet. Hva er sannsynligheten for å vinne i Lotto. For å ikke lage en masse kjedelig matte her, setter vi kun opp en tabell:

PremieAntall KombinasjonerSannsynlighet
7 rette 1 1 : 5 379 616
6 + 1 rette 21 1 : 256 172
6 rette 168 1 : 32 022
5 rette 7 371 1 : 730
4 + 1 rette 31 535 1 : 171

Med andre ord må man spille 5.379.616 forskjellige rekker for å helgardere seg i Lotto. 5.379.616 rekker vil det koste en kommisjonær 15.009.128 kroner å spille. Men hovedpremien er da aldri så stor, tenker du. Men da glemmer du selvsagt alle småpremiene man vinner. Vi har tatt utgangspunkt i en typisk julaften. Nemlig julaften 2004. Her så premiene slik ut:

PremieAntall KombinasjonerPremiePremie med helgardering
7 rette 1 10 000 000 kr 10 000 000 kr
6 + 1 rette 21 54 235 kr 1 138 935 kr
6 rette 168 7 745 kr 1 301 160 kr
5 rette 7 371 220 kr 1 621 620 kr
4 + 1 rette 31 535 45 kr 1 419 075 kr

Med alle rekker vinner man da til sammen 15 480 790, men man må selvsagt dele noe av summen. I dette tilfellet, ville man alene stått for nesten 20% av all omsetning, så premiene ville blitt en del høyere. Si at man trekker fra det man må dele og legger til økt omsetning og havner på en samlet gevinst på ca. 14.000.000. Man spilte for litt over 15 millioner kroner. Med andre ord ligger vi litt i overkant av 1 million på underskudd i regnskapet.

Teorien stemte ikke. Det lar seg altså ikke gjøre å helgardere i Lotto. Men dette er i norsk Lotto. I utenlands Lotto har vi en teori om at det lar seg gjøre. Det er mange flere som spiller. Og man spiller ikke Lotto mot resten av spillerne, men mot tallene.

Svaret blir da at det ikke foreløpig er mulig å helgardere norsk Lotto. Men noe fram i tid, da vi får flere spillere og dermed større pott, uten å minske vinnersjansene, vi det sannsynligvis bli mulig å helgardere Lotto, og vinne på det, på utvalgte dager.

Lik oss på Facebook